Manažment dobrovoľníkov

Manažment dobrovoľníkov

Kedy?

13.-16.10.2020

Kde?

Trstená a Zuberec

Prihláste sa na tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a zistite viac o tom, ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať. 

Cena: 80 €/os. (60 €/os. pre členov PDCO) Cena zahŕňa základné režijné náklady.

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 2. októbra.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwdc6qj-Wz3IIjiIFFLTrDMtV0CG2qriEroy2u0X5JdFy4tA/viewform


Akreditovaný tréning
Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok poskytuje aktuálne teoretické a praktické vedomosti, rozvíja zručnosti potrebné pre prácu s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a ponúka konkrétne metódy uplatniteľné v práci koordinátoriek a koordinátorov. 


Tréning je určený pre pracovníkov/-čky a dobrovoľníkov/-čky v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie a pod.), ktorí už pracujú  s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít. 


Témy, ktorým sa na tréningu venujeme: 

 • Dobrovoľníctvo na Slovensku a v zahraničí, trendy, výzvy
 • Plánovanie a príprava dobrovoľníckeho programu
 • Financovanie dobrovoľníckeho programu
 • Práca s verejnosťou, nábor/vyhľadávanie dobrovoľníkov,
 • Výber dobrovoľníkov
 • Legislatíva dobrovoľníctva a zmluva s dobrovoľníkmi
 • Vzdelávanie dobrovoľníkov
 • Supervízia dobrovoľníkov a supervízia koordinátorov dobrovoľníkov
 • Riziká syndrómu vyhorenia pri práci s ľuďmi, psychohygiena
 • Motivácia a udržanie dobrovoľníkov
 • Riešenie problémov s dobrovoľníkmi
 • Hodnotenie dobrovoľníkov a ukončenie práce s dobrovoľníkmi
 • Vytvorenie a konzultácia „smernice“/manuálu k manažmentu dobrovoľníkov v organizácii


Počas tréningu sú využívané rolové hry, zážitkové techniky a ich reflexia.
Zapamätanie naučeného posilňuje interaktívna práca v skupine a výmena skúseností počas diskusií. 32-hodinový akreditovaný tréning, rozdelený do 4 dní, prispôsobujeme skúsenostiam a potrebám účastníkov a účastníčok.


Súčasťou
záverečnej skúšky je odovzdanie písomného spracovania manuálu/smernice dobrovoľníckeho programu, ktorý budete mať príležitosť pred odovzdaním konzultovať. Úspešní absolventi/-tky kurzu (potrebné je absolvovať minimálne 90 % obsahu tréningu a odovzdať vypracované zadanie) získavajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditované Ministerstvom školstva SR.


V prípade ďalších otázok kontakujte:
Dominika Hradiská, hradiska@dobrovolnickecentra.sk, 0907 125 177


Zdroj informácií: https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/treningy/manazment-dobrovolnikovĎalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie