Motivácia žiakov v učiteľskej praxi

Motivácia žiakov v učiteľskej praxi

Kedy?

13. 01. 2020 od 15:00- 18:00 hod.

Kde?

Nábrežie Jána Pavla II 438/15, 058 01 Poprad, Katolícka univerzita v Ružomberku – pracovisko POPRAD!!!

„Úlohou učiteľa nie je urobiť z tichého žiaka hovorcu, pretože ani v živote to tak nefunguje. Nie je pravda, že ten najtichší žiak je slabí a hovorca ten najšikovnejší.“


Aj toto bola odpoveď na otázku, prečo sú v triede aktívni stále tí istí žiaci. A čo s tými tichými? Ako ich motivovať? Čo urobiť preto, aby sa „prebrali“ a boli aktívni aj oni? Aj na tieto otázky sme hľadali odpovede počas workshopu „Motivácia žiakov v učiteľskej praxi“, ktorý sa konal 13.1. 2020, v rámci EDUpointu v Poprade. Na workshope sa zúčastnilo 27 učiteľov a pracovníkov s mládežou z rôznych škôl a organizácií. Prítomní si od lektora Dávida Králika odniesli množstvo praktických tipov, ako motivovať svojich žiakov.


Aby bol motivovaný žiak, musí byť najprv motivovaný učiteľ. „Dobrý pocit, odmena, zmena, zmysluplnosť,  radosť, prekonanie limitov, úspech, práca s láskou, sebarozvoj, rozvoj iných, pozitívna odozva, cesta k cieľu, či zážitok...“ Aj takto pomenovali účastníci workshopu najsilnejšie motivátory, ktoré ich posúvajú v práci. Nasledovala otázka, čo podľa nich motivuje žiakov. “Možnosť výberu pri skúšaní, iné typy hodnotenia (nielen známky), spolupatričnosť, mentoring lepších žiakov voči slabším, akceptovanie názorov žiakov, inkluzívne prostredie, priateľstvo a dobré vzťahy v triede, zodpovednosť, možnosť pýtať sa bez obáv... Pri otázke, čo je pre žiakov najsilnejší motivátor, sa však zhodli na jednom slove, ktoré nesie v sebe veľkú silu. Je ním „dôvera!“


Čo viac dodať milí učitelia. Možno len... Skúste dať dôveru svojim žiakom a možno budete sami prekvapení, čo všetko to prinesie...Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie