Osobnosti, ktoré formujú

Osobnosti, ktoré formujú

Kedy?

9.5.2018 14:00 - 17:00

Kde?

Europe direct Trstená

Zdá sa vám, že dnešní mladí ľudia, žiaci, či študenti zabúdajú na udalosti, ktoré vo veľkej miere ovplyvnili chod celého Slovenska? Častokrát sa stretávame so situáciou, že mladí nevedia, čo je to Sviečková manifestácia, či odpoveď na otázku: „Prečo bol komunizmus neprospešný pre štát?“

Práve pedagógovia sú tí, ktorí môžu v značnej miere ovplyvniť myslenie žiakov a sprostredkovať informácie aj o týchto témach. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli v spolupráci s o.z. Nenápadní hrdinovia (http://www.november89.eu/) organizovať  9.mája 2018 v Trstenej vzdelávací workshop pre učiteľov základných škôl. Chceme prepojiť aktuálne dianie vo svete s históriou, ktorá bola úzko spojená aj s naším regiónom.

V prvej časti s názvom "Od martýrstva k Sviečkovej manifestácii" priblížime dejiny druhej polovice 20. storočia a totalitného režimu a perzekúcie. Následne sa budeme venovať téme Sviečkovej manifestácie. V druhej časti predstavíme osobnosť Oravy (Františka Paňáka z Oravského Podzámku)  a priblíži ako sa dá učiť dejepis ako detektívka cez objavovanie osobností.

Prvá časť bude obsahovať tiež predstavenie nových metód výučby predmetov občianska náuka a dejepis v rámci prierezových tém a problematík. Workshop bude viesť Mgr. František Neupauer, PhD., ktorý je predsedom o.z. Nenápadní hrdinovia, historikom,  publicistom a didaktikom. 

 

Čo učiteľ získa?
1. prezentácie vhodné na vyučovanie
2. brožúru Odvaha so sviečkou v ruke (autor František Neupauer)
3. informácie o internetových stránkach,  dokumentoch a pod.
4. inovatívny prístup k vyučovaniu (cez dokument,  osobnosť,  báseň...)

 

Čomu sa venuje o.z. Nenápadní hrdinovia?

-> spracovávanie a šírenie informácií, údajov, poznatkov a výpovedí o období neslobody na Slovensku i vo svete;

-> osvetová, vydavateľská a vzdelávacia činnosť o období neslobody na Slovensku i vo svete;

-> spracovávanie a šírenie informácií, údajov, poznatkov a výpovedí z obdobia komunistickej totality;

-> ochrana národného kultúrneho dedičstva; a pod.

-> organizácia podujatí, prednášok, konferencií o témach neslobody na Slovensku

 

Prihlasovať sa môžete na europedirect@ozviac.sk do 8.mája.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na vyššie uvedenej mailovej adrese.

Ďalšie najbližšie akcie