Práca so vzniknutými rozdielmi po korone

Práca so vzniknutými rozdielmi po korone

Kedy?

21.8.2020 od 9:00 - 16:00

Kde?

Hotel Tatra Poprad

V.I.A.C.- Inštitúte pre podporu a rozvoj mládeže Vás pozýva na konferenciu, prostredníctvom ktorej chceme podporiť učiteľov pred začiatkom tohto špecifického školského roka.

 

Ako zvládnuť rozdiely v študijných výsledkoch žiakov, bude výzvou pre mnohých učiteľov. Žiaci sa znovu v triede uvidia po dlhých mesiacoch a dobre fungujúci kolektív môže byť ľahšia cesta k lepším výsledkom žiakov. Preto chceme na konferencii hovoriť o téme vzťahov v kolektíve a atmosfére v triede. 


NA KONFERENCII: 

 

Chceme hovoriť o tom, prečo a ako  cielene podporovať vzťahy v kolektíve a pracovať na dobrej atmosfére v triede, v ktorej prebieha proces vzdelávania efektívnejšie a radostnejšie. 

 

Chceme hovoriť o tom, prečo je teraz, možno viac než kedykoľvek predtým,

potrebné, aby škola rozvíjala mladých ľudí k vnímavosti k odlišnostiam, k postoju vzájomnej pomoci, inkluzívnemu správaniu a stala sa tak priestorom podporujúcim osobnosť žiakov, a nie len miestom získavania vedomostí.

 

ČO SA BUDE NA KONFERENCII DIAŤ:

 

  • Spoznáte a zažijete inovatívnu vzdelávaciu metódou, LARP* a dozviete sa o možnostiach jej využitia pri formovaní postojov žiakov a budovaní vzťahov v kolektíve.

  • Predstavíme vám celoročný podporný program pre triedne kolektívy s cieľom podporiť postoj vnímavosti a vzájomnej pomoci medzi žiakmi. 

  • Vypočujete si inšpiratívne príspevky predstaviteľov škôl o tom, ako aplikujú aj výchovný, nielen vzdelávací rozmer školy. 

  • Zúčastníte sa diskusie na tému “Čo s rozdielmi žiakov po pandémii” s prof. PhDr. Branislavom Pupalom, CSc zo Štátneho pedagogického ústavu

Konferencia je určená predovšetkým triednym učiteľom, výchovným poradcom, koordinátorom prevencie a školským psychológom, pracovníkom s mládežou, ktorí spolupracujú so školami a iným, ktorí vnímajú, že investovať do triednych kolektívov sa oplatí.  

 

Vstup na konferenciu je bezplatný.


Počet účastníkov je obmedzený. 

 

Prihlásiť sa na konferenciu môžete prostredníctvom tohto formulára do 17.8.2020. 


Link na prihlásenie https://viac.typeform.com/to/nLGnTY2A

 

* Čo je to „LARP“?

 

„LARP“ - Live Action Role Play - je rolová hra.  Hlavným princípom tejto hry je,  že človek nehrá sám za seba, ale stáva sa postavou v hre. Postavou, ktorá má svoj vlastný charakter, ciele i dilemy. Má svoju minulosť, charakterové plusy aj mínusy. Účastník - hráč - v rámci larpu preberá toto všetko - stáva sa niekým iným. Vďaka prepracovanosti hry sa dokáže veľmi silno stotožniť s postavou.

 

Každý larp má určitý príbeh, dej, niekam smeruje. Ľudia sa v hre rozhodujú za postavu, ktorou sa stali. Vďaka tomuto je larp zakaždým iný, prebieha inak a vyzerá inak.

Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie