Prostredie podporujúce učenie

Prostredie podporujúce učenie

Kedy?

6.2.2020 o 15:00

Kde?

SINAJ City Hub, Železničiarov 253/1, Trstená

Creative learning environment

 

“Ja ako učiteľ som zodpovedný za proces, akým pracujem. Vytváram svojim študentom podmienky aby mohli rásť, ale to, či rastú je na nich. Zodpovednosť nesie každý sám…” 

 

Aj toto odznelo počas workshopu pre učiteľov, ktorý sa konal v rámci programu NeSt EDU u nás v SINAJ City Hub. Zúčastnilo sa ho 21 učiteľov zo základných a stredných škôl na Orave. 

 

Lektor Michal Kuzár v téme “Prostredie podporujúce učenie” previedol účastníkov tým, čo všetko môže ovplyvňovať proces učenia. Cez escape room mali možnosť zažiť všetky pocity, ktoré žiak v triede prežíva - od zvedavosti, cez frustráciu až po nadšenie z úspechu. 

 

Počas ďalších aktivít sme sa snažili porozumieť prostrediu v ktorom učenie prebieha a vzťahom medzi žiakmi. Zamerali sme sa aj na to, akú úlohu zohráva v procese učenia rozhodovanie, či zodpovednosť a aké dôležité sú chyby v procese učenia. Pomenovali sme, čo všetko ovplyvňuje učenie z pohľadu pedagóga, a ako to učiteľ môže ovplyvniť a uplatniť v praxi. 

 

Pretože radosť z učenia pre obidve strany - učiteľ vz. žiak nie je samozrejmosť. Aj toto je malý krôčik k tomu, ako to dosiahnuť…


Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie