Raňajky s inšpiráciou 7

Raňajky s inšpiráciou 7

Kedy?

26.7.2018

Kde?

SINAJ City Hub, Trstená

Vzdelávanie začína ešte skôr, než vstúpime prvýkrát do školy.


Odborník na vzdelávanie a analytik vzdelávacej politiky v EDUin, Bob Kartous, bol hosťom Inšpiratívnych raňajok a prostredníctvom online prenosu diskutoval na tému: Vzdělání je ohromně důležité. Ale kde se bere? Prednášku adresoval najmä rodičom a pedagógom, ktorí sa najviac podieľajú na vzdelávaní detí a mladých ľudí.


„V prvom rade rodič je ten, kto má venovať dieťaťu čo najviac času v oblasti vývoja, jeho najcitlivejšom veku, keď sa formuje jeho osobnosť. Je potrebné už v detstve vzbudiť u detí motiváciu a túžbu chodiť do školy. Hľadať v tomto čase nadanie a talenty svojich detí. Otvárať im dvere, aby našli seba samých a umožniť im vytvoriť si sebavedomie. Pretože to najdôležitejšie v ľudskom vývoji sa deje pred tým, ako nastúpi dieťa do povinného vzdelávacieho systému. Neočakávajte od vzdelávacieho systému, že sa zlepší. Nemôže sa celý systém zbúrať a postaviť nový. Čo môžeme urobiť, je malými krokmi prispievať k lepšej budúcnosti. Vzdelávanie bez srdca, nie je vzdelávaním,“ bol odkaz, ktorý si so sebou odnášali účastníci Inšpiratívnych raňajok.


Okrem hodnotných myšlienok a inšpirácie sme si vychutnali španielske raňajky, ktoré nám pripravil náš dobrovoľník zo Španielska – Jorge.


Účastníčka Anna: „Ďakujem za pekne prežité ráno. Posilnilo ma to fyzicky, skvelé raňajky so skvelou kávou, ale aj psychicky. Pre mňa ako pedagóga a rodiča prínosná téma, ktorá rozšírila môj pohľad na vzdelávanie. Určite sa budem snažiť prísť znova.“


Ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie. 

Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie