Seminár Otcovo srdce

Seminár Otcovo srdce

Kedy?

20.-25.9.2018

Kde?

Oravské centrum mládeže, Trstená - Ústie nad Priehradou

Pozývame Vás na Seminár Otcovo srdce, ktorý sa uskutoční 20. – 25. septembra 2018 v Oravskom centre mládeži v Trstenej, časť Ústie nad Priehradou, s hosťami Robertom a Vicki de Hoxar z Anglicka a ich tímom.Seminár Otcovo srdce je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Seminár je určený pre každého. Ľudia s ťažkým rodinným pozadím však často prežijú naozaj veľký posun a uzdravenie.


Program tvoria vyučovania plné osobných svedectiev modlitieb za účastníkov.


Seminár Otcovo srdce:

  • začína vo štvrtok, 20. septembra 2018, o 18:00 hod.
  • končí v utorok, 25. septembra 2018, okolo 13:00 hod.


Zaregistrovaní sú povinní zúčastniť sa denne programu od začiatku až po koniec.


PRIHLASOVANIE je do 13. septembra 2018.Registračný poplatok je 40 € za účastníka a zahŕňa náklady na lektorov, prekladateľov a realizačný tím (v poplatku nie sú zahrnuté náklady na ubytovanie a stravu).


Oravské centrum mládeže poskytuje účastníkom ubytovanie aj stravu počas seminára za poplatok:

  • ubytovanie 7 € / noc
  • strava: raňajky 1,50 €, obed 3,80 €, večera 2 €


Strava a ubytovanie sa nahlasuje v prihlasovacom formulári.
Údaje k platbe


Celkový poplatok za Seminár Otcovo srdce uhraďte na bankový účet:

Číslo účtu: SK83 0200 0000 0033 7190 2656

Variabilný symbol: 2025

Do poznámky uveďte:Vaše meno a priezvisko


 

„...aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske, mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka...“ Ef 3, 17 - 18


Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie