Škola vo vlastných rukách

Škola vo vlastných rukách

Kedy?

4.6.2020

Kde?

Vo štvrtok 4.6. sme v online prostredí usporiadali posledný workshop v tomto školskom roku v rámci NestEdu a EduPoint na tému „Škola vo vlastných rukách - alebo menej „musíme”, viac „môžeme”. Tento workshop bol oproti ostatným špecifický v tom, že bol určený riaditeľom a riadiacim pracovníkom základných a stredných škôl. 

 

Workshop viedol Jozef Kokoška, ktorý má dlhoročné skúsenosti z biznis prostredia (v ktorom platí, že zmena je jediná konštanta), no v posledných rokoch svoju expertízu ponúka v rámci podpory riaditeľov škôl (v ktorých sa zmeny presadzujú ťažšie) ako lektor v Akadémii riaditeľov škôl (Profesia). Okrem toho sa venuje individuálnemu a tímovému mentoringu v oblasti rozvoja cez talenty a silné stránky. 

 

Účastníci online workshopu mali možnosť nakuknúť do princípov manažmentu zmien, spoznali nástroje, ktoré je užitočné ovládať pri zavádzaní zmien. Zároveň mali príležitosť zreflektovať, že zmena v školách je naozaj potrebná, a vďaka skúsenosti s korona situáciou sa utvrdili v tom, že zmena je naozaj možná. V diskusných skupinách si vzájomne pozdieľali, čo sa vďaka tejto pandémii naučili, čo by si chceli udržať do budúcnosti a čo by chceli zmeniť. 

 

O prínosnosti workshopu pre účastníkov svedčia aj pozitívne spätné väzby, z ktorých vyberáme: 

 

„O témach na webinári som nevedela vôbec nič. Teraz mám zrozumiteľné základné informácie, s ktorými viem ďalej pracovať.”

 

„Za najväčší prínos tohto workshopu pokladám zistenie, že ak chcem robiť zmenu, musím vytvoriť (alebo musí byť vytvorené) vedomie naliehavosti zmeny. Doba nám to potvrdila.”

 

„Najprínosnejšie považujem informácie o prístupe rozvoja cez talenty, ktoré je možné aplikovať na učiteľov.”

 

Podpore riaditeľov sa chceme venovať i naďalej. V spolupráci s lektorom pripravujeme komplexný podporný program pre riaditeľov základných a stredných škôl s názvom Nový vietor. Tento program ponúkne oravským riaditeľom možnosť získať zručnosti i praktické skúsenosti potrebné k zavádzaniu malých i veľkých zmien v školách. 

 

O možnosti prihlásenia sa do programu Nový vietor vás budeme čoskoro informovať.



Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie