Vnútorný učiteľ

Vnútorný učiteľ

Kedy?

18.9.2020 od 15:00 do 18:00

Kde?

SINAJ City Hub v Trstenej

workshop pre učiteľov, ktorí nielen učia, ale aj sprevádzajú... Učitelia a ľudia z pomáhajúcich profesií by mali vedieť aj o sebe dostatočne veľa na to, aby mohli byť autentickým a pozitívnym vzorom. Vyskúšame si viaceré sebaspoznávacie aktivity jednotlivo zamerané na minulosť (kde budeme mať možnosť si zvedomiť aj svoju silu), prítomnosť (precítime vďačnosť a ujasníme si dary sebe/lásky), budúcnosť (nastavíme si reálne ciele na budúcnosť so záväzkom :)). Všetky použité aktivity môžu byť inšpiráciou aj pre prácu s deťmi/dospelými. Majú veľký potenciál na zmeny nastavenia v ľuďoch. Ako nástroje sebapoznania použijeme aj techniky kruhu života, pojmové mapy, meditáciu, 5 jazykov lásky, intuíciu, zoznamy priorít i prekvapenie na záver :)

 

Lektor: Andrea Tóthová


učiteľka na 1. stupni ZŠ, lektorka zážitkových kurzov pre všetky vekové kategórie, matka,... Absolvovala aj výcviky Procesovo orientovanej psychológie - Facilitace skupinových procesu v Prahe, Arterapie - Gracent v Prahe, lektorské kurzy Prázdninovej školy Lipnice. K téme inklúzia sa dostala vďaka dlhoročnej práci učiteľky, tiež vo svojej patchworkovej rodine, lektorskej práci v CEEV Živica a teraz najmä pri práci s pozostalými v o.z. Kolobeh života.

 

Termín: 18.9. 2020 v čase 15:00 - 18:00 hod. 


Miesto:
SINAJ City Hub v Trstenej


Poplatok:
Bez poplatku


Prihlasovanie do 16. 9. alebo do naplnenia kapacity (max. 25 účastníkov) TU:Vaša registrácia je záväzná, ale v prípade, že sa z VÁŽNYCH DÔVODOV nemôžete zúčastniť, kontaktujte nás prosím vopred, aby sme Vaše miesto mohli posunúť ďalšiemu záujemcovi.

 

Ďakujeme a tešíme sa na Vás.Podujatie sa koná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.


Ďalšie najbližšie akcie