Vyhodnotenie grantu VIAC pre rodinu 2021

Vyhodnotenie grantu VIAC pre rodinu 2021

Kedy?

15.3.2021

Kde?

okresy Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín

Máme víťaza!
 

V jubilejnom 5. ročníku grantu VIAC pre rodinu zvíťazila solidarita, vnímavosť voči potrebám druhých, ochota pomáhať a vidieť núdzu iných, aj keď ju skrývajú.


My všetci sme prežili a stále prežívame náročné obdobie, kedy z dôvodu prebiehajúcej pandémie COVID 19 naše činnosti, aktivity, spôsob života ovplyvňujú protiepidemiologické nariadenia vlády a usmernenia hlavného hygienika. 

 

V tejto neľahkej dobe si ešte viac uvedomujeme, že spolupráca je veľmi dôležitá. A to nielen medzi mestami a inštitúciami, ale hlavne medzi ľuďmi, ktorým osud druhých nie je ľahostajný.


Veľmi sa preto tešíme, že medzi takých patrí aj firma GARBIAR Stavebniny s.r.o. a my sme mohli v spolupráci s ňou mohli opäť spustiť grantový program VIAC pre rodinu. Primárnym účelom je konkrétne finančne alebo materiálne pomôcť rodinám v zložitých životných situáciách, ktoré boli spôsobené pandémiou nového vírusu. 

 

Jubilejný 5. ročník grantu VIAC pre rodinu sa niesol v znamení pandémie COVID 19.


„Zasadnutie a rozhodovanie odbornej komisie bolo náročné. Ako z určenej sumy uspokojiť čo najviac žiadateľov, ako neprehliadnuť tých, ktorí to najviac potrebujú? Veď všetky príbehy hovorili o ťažkých životných situáciách, ktoré nás dojímali,“
 hovorí Mariana Garbiarová z firmy GARBIAR Stavebniny.


V tomto ročníku sme prijali 38 žiadostí z celej Oravy. Komisia každú preskúmala posúdila a nakoniec rozhodla podporiť 28 žiadostí. 20-tim rodinám bolo rozdelených 3 980,- € a 8-mim rodinám putovala materiálna pomoc vo výške 1530,- €


Za poskytnutými sumami sú ukryté konkrétne zmeny v životoch a osudoch nielen obdarovaných ľudí, ale aj tých, ktorí im podaním grantovej žiadosti pomohli. Práve vďaka ochotným a vnímavým ľuďom, ktorým záleží na životoch ich susedov a spoluobčanov, sa pridelená suma premenila na elektrický sporák, novú chladničku, rehabilitačné pomôcky pre dieťa, počítač či nový šijací stroj, ktorým si viacčlenná  rodina pomôže zlepšiť svoj príjem. 


Teší nás, že v spolupráci s firmou GARBIAR Stavebniny s.r.o. sa nám podarilo vytvoriť priestor pre všetkých, ktorí chcú pomáhať a cítia, že im záleží na iných. 

 

 „Veľmi pekne ďakujem, že ste pomohli mojim susedom a podporili ich v ťažkej situácii, ktorú teraz prežívajú. Je úžasné vedieť, že pomáhajú aj naši podnikatelia z Oravy, nielen celoslovenské nadácie,“ dodáva a ďakuje jeden zo žiadateľov.

 

K poďakovaniu sa pripája aj ďalšia obdarovaná:


Chceme sa Vám zo srdca poďakovať, za pomôcky, ktoré sme si z grantu mohli zabezpečiť. Aj vďaka Vám bude môcť naša maličká dcérka napredovať vo svojom vývoji.“ 

 

„Ďakujem za kladné posúdenie mojej žiadosti. Z môjho terajšieho príjmu by som si novú chladničku len ťažko kúpil. Ušetrím tak na elektrine, aj na nákupoch potravín.“Tak, ako je v našom grante vytvorený priestor pre vnímavých ľudí ochotných pomáhať druhým, rovnakú príležitosť majú všetci so solidárnym srdcom na stránke ORAVA SI POMÁHA. Chceme na nej prepojiť všetkých, ktorí vedia a chcú pomôcť ľuďom zvládnuť toto ťažké obdobie prostredníctvom finančnej alebo materiálnej pomoci a ukázať, že dôvera a solidarita nám na Orave nechýba.

 

Budeme radi, ak sa informácie o tejto iniciatíve rozšíria medzi širokú verejnosť a ku všetkým rodinám i ľuďom, ktorí potrebujú finančnú či materiálnu pomoc. 

Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie