YoDel

YoDel

AAPO

Kedy?

12.3.2018

Kde?

Tatranská Galéria Poprad

 

Konferencia o nových prístupoch k mladej generácii

 

Spoznajte nové trendy v práci s mládežou. To, ako sa mládež vyvíja, kam smeruje, čo všetko so sebou táto zmena prináša a  môžno spoločne objavíme potrebu nových prístupov k mladej generácii.  

 

Konferencia je určená pre podnikateľov, zástupcov firiem, pedagogických pracovníkov, a tiež pracovníkov s mládežou z neziskových organizácií,  ktorí si uvedomujú nevyhnutnosť  priamo reagovať na potreby mladých ľudí. Pre tých, ktorí vidia význam medzisektorovej spolupráce pre zvyšovanie kvality práce s mladými ľuďmi, ktorí chcú zmenu v myslení a prístupe k mladým. Hľadajú spôsoby a možnosti, ako mladých ľudí zaujať, či nadchnúť, ako sa k nim viac priblížiť a dať im priestor, aby mohli rozvíjať svoj potenciál. Aby sa firmy, školy, či organizácie, stávali čoraz viac  miestom, priateľským pre mladých ľudí.

 

„Výnimočnosť tohto podujatia je v tom, že prepája neziskový sektor práce s mládežou s biznis sektorom. Tým, že sa menia mladí ľudia, musí sa meniť aj spoločnosť a verejný život vo všetkých oblastiach. Konferencia sa nezameriava len na jednu oblasť, ale cieľom je vzájomne prepájať sektory verejného života a mimovládnych organizácií, ktorí chcú prinášať mladým ľuďom možnosti, aby mohli naplno rozvinúť svoj potenciál a tým zlepšovať úroveň vlastného fungovania, znižovať náklady a zvyšovať vlastnú efektivitu, či už na úrovni školy, firmy, alebo v organizáciách,“ hovorí Branislav Kožuch, predseda V.I.A.C.-Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.

 

Program bude plný skvelých tém, workshopov a diskusií. Súčasťou budú kvalitní speakeri a lektori napr. Janette Mazíniová Motlová z organizácie EDUMA- od emócií k poznaniu,  Marián Kolník, mentor vrcholových manažérov, Tomáš Pešek – školiteľ v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na národnej i medzinárodnej úrovni, Miroslava Cehelská zo spoločnosti IBM Slovensko, Ján Machajdík-výchovný a hodnotový piliér ZŠ NARNIA a ďalší...

 

Konferenciu zabezpečuje V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v Trstenej, ktoré sa dlhodobo venuje rozvoju potenciálu mladých ľudí, nielen na Orave a je súčasťou projektu, ktorý je podporený Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. Vďaka tomu aj vďaka našim partnerom, bude pre účastníkov dostupná za symbolický registračný poplatok10 Eur. Tento registračný poplatok bude v plnej sume využitý na podporu inovácií v práci s mládežou, a rozvoj mladých talentov.

 

Chceme vytvárať príležitosti pre rozvoj a skvalitňovanie práce s mladými ľuďmi na Slovensku.


Prihlásiť sa môžete do 8.3.2018 formou formulára.

Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie