Zborovňa 1 - Ako pracovať s rezistetným tímom

Zborovňa 1 - Ako pracovať s rezistetným tímom

Kedy?

18.5.2021 od 15:00 do 18:00

Kde?

u Vás doma - online

„Workshop bol nad moje očakávania. Najprínosnejšie boli pre mňa stratégie, ktoré dokážem použiť v jednotlivých fázach akceptácie negatívne vnímanej zmeny a uvedomenie si, v akom úžasnom tíme mám česť pracovať. Lektorka pútavo prezentovala, aktívne nás zapájala do workshopu, dala nám veľa z teórie a zároveň to pretkávala svojimi skúsenosťami z praxe. Ďakujem aj za sprievodné materiály, ktoré mi umožnili odniesť si čo najviac.“ (účastníčka workshopu)

 

Tento workshop bol určený pre riaditeľov a vedúcich pracovníkov škôl. Bol zameraný na vedenie ľudí a prácu s tímom, ktorá mnohokrát prináša veľké výzvy. Hovorili sme o tom ako pracovať s rezistentným tímom a tiež, čo vlastne rezistencia je, z čoho vyplýva a prečo vzniká. Dôležitou súčasťou workshopu bola téma prijímania zmeny, ktorej následkom je práve rezistencia. 

Workshop bol veľmi praktický a účastníci získali mnoho cenných informácií, ktoré vedia následne využiť vo svojej praxi. Spoznali 9 rôznych prístupov k zmene a tiež, ktorý z nich je najúčinnejší a prečo. Dôležitou súčasťou bola aj praktická časť, v ktorej mohli na základe vopred zaslaných materiálov zhodnotiť vlastný tím z pohľadu oddanosti členov tímu, vytvoriť si mapu tímu a analýzu tímu, vďaka čomu budú schopní lepšie pracovať s rezistenciou vo svojom tíme. To, či zmeny boli úspešné, dokážu následne zhodnotiť na základe dotazníka akceptácie zmeny, ktorý bol tiež súčasťou vopred zaslaných materiálov.

 

Svoje cenné skúsenosti účastníkom odovzdala skúsená lektorka a expertka v projektovom a procesnom riadení, krízovom manažmente a osobnom rozvoji Helena Rojkovičová, ktorá vďaka online prostrediu mohla byť s nami aj napriek veľkej vzdialenosti a lektorovať z Honolulu na Hawaji. 

 

Keďže chápeme momentálnu situáciu v školstve a pracovnú vyťaženosť vedenia škôl, prinášame vám tento workshop aj zo záznamu.

 

Pozrieť si wokrshop

 

Tento workshop sme mohli realizovať vďaka fiančnej podpore Nadácie Pontis v rámcie siete EDUpointov na Slovensku.Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie