Finančná podpora

Finančná podpora

Ceníme si Vašu dôveru a úcta k vám je našou prioritou.

Horíme odhodlaním pre službu, máme potenciál, sny i túžbu napĺňať ich. Budeme radi, ak sa naša služba stane naším spoločným dielom. Pomoc, ktorú nám preukážete, bude mať ovocie v aktivitách novej evanjelizácie, zážitkového vzdelávania, v aktivitách OCM, či v podpore zamestnanosti.

Finančný dar

Podporiť finančne nás môžete poukázaním daru na náš účet formou jednorázovej alebo pravidelnej platby. Pri prevode na účet môžete uviesť konkrétny účel daru.

IBAN SK61 7500 0000 0040 1397 5251

Číslo účtu 4013975251/7500

Môžete využiť online platobnú bránu:

Online platba

2% Dane

Darovaním 2% z Vašej zaplatenej dane nám pomôžete priniesť viac novej evanielizácie, hodnôt v podníkaní, podnikavosti mladých, mladých lídrov, inšpiratívnych aktivít či dobrovoľníctva...

Názov V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Sídlo Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená

IČO 42 217 202

Forma občianské združenie

Stiahnúť tlačivá