Koordinátor dobrovoľníkov

Koordinátor dobrovoľníkov

PRACOVNÁ PONUKA

Koordinátor zahraničných dobrovoľníkov

office V.I.A.C.

Trstená

Full-time

Minimálne 950,- eur

Informácie:

Náplň práce:


Požiadavky:

  1. Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie.
  2. Prax v oblasti práce s mládežou minimálne 2 roky (aj dobrovoľnícka činnosť).
  3. Znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2. - písomný aj ústny prejav.
  4. Dobré komunikačné zručnosti.
  5. Schopnosť hľadať riešenia, prijímať výzvy.
  6. Zodpovednosť v plnení úloh, schopnosť plánovať si úlohy a plniť ich v stanovenom čase.

Ponúkame:


office@ozviac.sk