OCM

OCM

Oravské centrum mládeže je mládežníckym  strediskom, ktorého vízia ďaleko presahuje jeho priestory.

Chce byť nielen atraktívnym miestom na rôzne vzdelávacie, duchovné či rekreačné programy, ale predovšetkým chce byť miestom stretnutia, ktoré prináša inšpiráciu a premenu.

Ponúka zázemie pre rôzne akcie a programy a je k dispozícii rôznym spoločenstvám, skupinám, triednym kolektívom, ktoré tu môžu nájsť nielen priestorové a materiálne zázemie,ale aj duchovné. Žijú tu dvaja kňazi spolu s komunitou laikov (prevažne mladých ľudí), ktorí sa starajú o tých, čo do tohto domu prichádzajú.

Organizujú vlastný program a sú otvorení všetkým, čo prichádzajú, aby tu strávili či už chvíľu alebo viac dní.

OCM sa nachádza v Ústí nad Priehradou, mestská časť Trstenej. A tak ako tu ústia oravské rieky do Oravskej priehrady, je poslaním centra a ľudí, ktorí v ňom slúžia, aby v centre ústil každý ľudský život, so všetkým, čo prináša, do Otcovho náručia. Pokoj tohto miesta a príroda okolia pomáhajú tým, čo tu prichádzajú, byť viac vnímaví na inšpiráciu Ducha a viac otvorení pre premenu seba.

Viac informácií na www.ocmustie.sk

img

Ubytovanie

OCM má kapacitu 41 postelí, ktoré sú rozdelené do dvoj, troj a štvolôžkových izieb. Ubytovaným hosťom ponúkame aj možnosť zabezpečenia stravovania naším kuchárom.

img

Spoločenská miestnosť

V centre je k dispozícii plne technicky vybavená spoločenská miestnosť s projektorom, plátnom a internetovým pripojením.

img

Okolie OCM

V okolí centra sa nachádza ohnisko na opekanie, futbalové trávnaté ihrisko, lanová dráha.