Podujatia

Podujatia

03

marec

Háčkovanie

Komunitné centrum Sinaj

Pravidelne, každý utorok, má Komunitné centrum v Trstenej vyhradený čas pre tých, ktorí nevedia čo s rukami alebo aj vedia, ale chcú sa v tom zlepšovať.

06

marec

Seminár Nový život 2020

Víkend pre mužov a ich vzťah s Kristom

28

marec

Doučovanie žiakov

Komunitné centrum Sinaj

Každý školský deň - pomoc pri domácich úlohách, tvorbe školských projektov, zvládaní cudzích jazykov, príprave na monitor či opakovaní učiva.

29

marec

Milosrdný

Modlitbové stretnutie na Orave, kedy spoločne voláme po Milosrdenstve pre náš kraj. Večer, kedy sme blízko Milosrdného, aby sme pre Oravu a všetkých, ktorí tu žijú vyprosili duchovné prebudenie.

Udialo sa