Programy

Programy

Prehľad naších činností.

img

Európska dobrovoľnícka služba

EDS je jedinečný projekt v rámci programu Erasmus+, ktorý je určený pre mladých ľudí vo veku od 18 – 30 rokov a umožňuje mladým ľuďom vycestovať do zahraničia a pôsobiť ako dobrovoľník vo vybranej organizácií na projekte podľa svojho záujmu.

img

Oravské centrum mládeže

pridat text a obrazok

img

Komunitné centrum Sinaj

pridat fotku, text a web