Cesta k ideálnej škole

Cesta k ideálnej škole

 EDUpoint Poprad


Predstavme si ideálnu školu. Školu, ktorá je otvorená, inkluzívna, inovatívna, formuje a vedie ku kritickému mysleniu a tímovej práci. Má skvelých, motivovaných učiteľov - odborníkov, ktorí sa do práce tešia, pretože sú si vedomí svojej významnej úlohy a poslania. Status „učiteľ“ má znovu svoju vážnosť, rešpekt  a hodnotu. Táto škola má študentov, ktorí dosahujú výborné výsledky. Nie v porovnaní s inými školami a študentmi, z ktorých každá má úplne iné podmienky a možnosti. Ale v porovnaní s tým, do akej miery rozvinul každý žiak svoj osobný potenciál. Ako sa maximálne posunul v tom, čo bolo v jeho možnostiach a čo mu bolo dané. K tomu všetkému absolventi takejto školy sú mladí ľudia, ktorí sú si vedomí svojej hodnoty, stoja na pevnom základe a ich výzbrojou pri vstupe do života sú odhodlanie a charakter. 


Ako sa Vám čítali tieto riadky? Čo vo Vás vyvolali? Prijemnú predstavu? Úsmev? Prebudilo to vašu kreativitu a predstavovali ste si, čo všetko by ešte mala mať ideálna škola? Alebo ste pocítili trpkosť, iróniu a skepsu, že o takomto stave môžeme v slovenských školách len snívať? Či ste sa zamysleli nad tým, ako sa k takémuto ideálu aspoň priblížiť a čo pre to môžeme urobiť?


Vo V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže sme sa nad tým nielen zamysleli... 


A preto s podporou Nadácie Pontis otvárame v Poprade EDUpoint - priestor inšpiratívneho vzdelávania pre učiteľov a pedagogických pracovníkov. 


Našim cieľom je v rámci EDUpointu inšpirovať, podporovať, rozvíjať a prepájať aktívnych učiteľov a ďalších pedagogických pracovníkov  z Popradu a okolia. Vytvoriť priestor pre ich aktívne stretávanie, zdieľanie dobrej praxe a budovanie dobrých vzťahov medzi učiteľmi z rôznych škôl. Prostredníctvom kvalitných lektorov chceme prinášať inovácie a zmeny, ktoré učiteľom pomôžu v rozvoji a vnímaní svojej práce, aby nebola len prácou, ale stávala sa povolaním. Zároveň chceme podporiť ich postoj učiteľa z pasívneho na proaktívny, posilniť vzťah učiteľ vz. žiak a prinášať do ich praxe pozitívnu zmenu. 


Vychádzame zo skúseností, ktoré máme z programu NeSt EDU, ktorého druhý ročník realizujeme v Trstenej na Orave a tešíme sa veľkému záujmu učiteľov, ktorí neraz prichádzajú na workshopy aj z Dolnej Oravy, či Liptova. 


„Uvedomila som si, že mám veľa možností zmeniť veci v našej škole. Stačí len poznať spôsob a „povoliť si šnúrky.“ 


„Po tejto skúsenosti chcem zmeniť najmä vlastný postoj voči deťom, ktoré ma demotivujú svojou nechuťou učiť sa.“ 


„Pri štúdiu špeciálnej pedagogiky som sa stretla s názormi, že inklúzia síce pekne znie, ale v praxi nie je možná. Teraz som videla, že to nie je pravda. Ukázali ste mi množstvo spôsobov, ako sa dá reálne uplatniť v praxi. Ďakujem.“ To je len niekoľko reakcií účastníkov nášho vzdelávania pre učiteľov. Ich reakcie nás utvrdzujú v tom, že to má zmysel. 


Preto sme sa rozhodli rozšíriť programy pre učiteľov aj do Popradu a okolia. Pretože toto je cesta k zmene. Nehľadať prekážky, ale možnosti. Neustále vidieť pred sebou žiaka, či študenta pre ktorého je práve učiteľ často kľúčovou osobou, ktorá má v jeho živote nenahraditeľnú úlohu a veľkú moc. Môže ho zneistiť a udupať, alebo práve naopak – pozdvihnúť, povzbudiť a pomôcť mu objaviť v sebe to, o čom možno iba sníval, ale nemal odvahu uveriť... 


A práve toto je cesta k ideálnej škole. Aj napriek mnohým prekážkam a stavu slovenského školstva, ktoré sa zmieta v kríze a o ktorom by sa dalo ešte mnoho písať, začať od seba a prispieť k zmene škôl „zvnútra“. Premôcť nechuť, frustráciu a znovu uveriť, že to má zmysel. Priniesť hoc aj malú zmenu z ktorej môžu vzrásť veľké veci. A pri tom všetkom mať stále pred očami tých, pre ktorých to celé robíme – mladých ľudí, odhodlaných, stojacich na pevných základoch a pripravených do života.


Ako to docieliť? To záleží aj na Vás... 


Pozývame Vás začať túto zmenu prvým workshopom, ktorým oficiálne otvoríme EDUpoint v Poprade. Téma workshopu je „Známka nie je všetko“ a bude sa konať 29. 10. 2019 v Poprade. Zároveň je to posledné školenie v tomto roku s lektorkou Janette Motlovou – riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Na workshop je potrebné
registrovať sa vopred. Vstup je zdarma. (Registrácia a viac informácií na www.ozviac.sk.)


(Ďalšie EDUpointy ktoré zriadila Nadácia Pontis v spolupráci s inými organizáciami nájdete ešte v piatich Slovenských mestách: v Bratislave, Nitre, Žiline, Zvolene a v Košiciach.)


Tešíme sa na Vás.

 

 

Ľubica Matušáková

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže


Tento program bol realizovaný v rámci vzdelávacieho prístupu “Creative learning environment.”