Dobrovoľníctvo – Cesta k občianskej angažovanosti

Dobrovoľníctvo – Cesta k občianskej angažovanosti

Jednou z dôležitých tém pre našu organizáciu je dobrovoľníctvo. Prevádzkujeme Žilinské dobrovoľnícke centrum, v rámci ktorého sa usilujeme o podporu a rozvoj dobrovoľníctva na krajskej úrovni. V Žilinskom kraji koordinujeme Týždeň dobrovoľníctva a oceňovanie dobrovoľníkov Srdce na dlani, udeľujeme značku kvality, prepájame tých, ktorí majú záujem o dobrovoľníctvo, s centrami či organizáciami, kde dobrovoľníkov potrebujú, pomáhame rozbehnúť dlhodobé dobrovoľnícke programy, informujeme o možnostiach a témach dobrovoľníctva jednotlivcov, organizácie či školy, ktoré majú o to záujem. 

 

V marci 2021 vyhlásila p. predsedníčka ŽSK Erika Jurínová Rok dobrovoľníctva v Žilinskom kraji, na ktorého koordinácii sa ako Žilinské dobrovoľnícke centrum podieľame spolu s Rozvojovou agentúrou ŽSK - Sekcia pre mládež ŽSK. 

 

Vďaka Roku dobrovoľníctva je dobrovoľníctvo na úrovni kraja výrazne viac podporené a propagované, napríklad v školách, medzi organizáciami i samosprávami.  

 

V procese získavania nominácií pre Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Žilinského kraja - Srdce na dlani 2021 sme dostali desiatky príbehov jednotlivcov či skupín dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú v rôznych oblastiach. Rozhodli sme sa vytvoriť krátku videoprezentáciu týchto príbehov, konkrétnych organizácií, združení či skupín, ktoré nie sú  na krajskej úrovni až tak známe. 

 

Videoprezentácie sme vytvorili o nasledovných dobrovoľníkoch, organizáciách, subjektoch:   

 

- Dobrovoľný hasičský zbor Korňa v okrese Čadca, ktorý sa venuje pomoci v zdravotníckej oblasti. 
  Sociálna a zdravotná oblasť DHZ Korňa

 

- Rudolf Pado z OZ Tatry, ktoré sídli v Liptovskom Mikuláši a angažuje sa v oblasti ochrany životného prostredia a enviromentalistiky.
  Ochrana životného prostredia a enviromentalistiky Rudolf Pado OZ TATRY

- Young office - stanica Žilina Zárečie - skupina  mladých ľudí, ktorí majú zápal pre rozvoj umenia. 
  Kultúra a umenie Projekt Young Office

- Úsmev prosím! - dobrovoľnícky projekt skupiny mladých dievčat z okolia Dolného Kubína, ktoré vytvárajú aktivity pre deti a mladých s Downovým syndrómom.
  Dobrovoľnícky projekt roka Projekt Úsmev prosím

- Mária Ondráčková - koordinátorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z Martina. Koordinuje dobrovoľníkov v organizácii AFS Slovakia, čo je celosvetová medzikultúrna vzdelávacia organizácia, ktorá sa zaoberá rozvoj a aktiváciou globálneho občianstva.
  Koordinátorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Mária Ondráčková

 

- Zuzana Žilinčíková z organizácie OZ ARCUS, ktorá sídli v meste Rajec. Aktivity pani Zuzany a organizácie ARCUS sú zamerané na výchovu a vzdelávanie mladých ľudí. 
  Práca s deťmi a mládežou Zuzana Žilinčíková OZ ARCUS

- Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo - škola, ktorá aktívne podporuje rozvoj dobrovoľníctva a zapájanie svojich študentov do aktivít prospešných pre spoločnosť.
  Škola priateľská k dobrovoľníctvu ŠOŠ Podnikania a služieb Katarína Tomulcová

- Dobrovoľnícka skupina žien z organizácie Matka a dieťa Turca, ktoré svojimi aktivitami pomáhajú upravovať priestory nemocníc a vykonávajú ďalšie aktivity na podporu detí, ktoré majú zdravotné ťažkosti a ich rodičov. 
  Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii Matka a dieťa z Turca

- Miroslava Dibalová, dobrovoľníčka z obce Makov (okres Čadca), ktorá pomáhala v zahraničí, v Lotyšsku na inkluzívnej základnej škole.
  Dobrovoľníčka pomáhajúca v zahraničí Miroslava Dibalová

 

Videá nájdete na youtube kanáli OZ V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.

 

Tento projekt bol podporený z dotácie dotačného programu Dotácie predsedu ŽSK z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2021. 

 

Obdobie trvania projektu: 01/2020 – 11/2021