Naše dedičstvo - naša zodpovednosť

Naše dedičstvo - naša zodpovednosť

Naším cieľom je odhaliť návštevníkom, ale aj obyvateľom Oravy, krásy tohto regiónu, ktoré sú v dnešnej dobe veľmi prehliadané.


Zakladáme si na tom, že sprostredkovanie konkrétneho zážitku z čias budovania Oravskej priehrady bude mať väčší dosah na mladých, než tradičné „muzeálne exponáty.“ Pokúsime sa teda inovatívnym a veľmi autentickým spôsobom vykresliť atmosféru čias, kedy boli stovky ľudí nútených opustiť svoje domovy a majetky v prospech ďalších tisícov v ostatných častiach Oravy. Pokúsime sa mladých postaviť do situácie, kedy musia učiniť rozhodnutie vzdať sa všetkého, aby sa región zbavil strachu zo záplav, ktoré ho dlhé roky trápili. Do situácie, v ktorej sa chtiac-nechtiac ocitli mnohí naši predkovia. Veríme, že si tak návštevníci, ale hlavne domáci uvedomia krásu a hodnotu tohto severného kraja.


Ako to chceme dokázať? Ťažkú atmosféru tohto obdobia budú mladí môcť okúsiť prostredníctvom 3 zážitkových kultúrnych programov LARP, či Escape Room, ktoré vytvoríme v spolupráci s expertmi v týchto oblastiach. Ich témami budú predovšetkým životné príbehy ľudí, ktorí zažili zatopenie svojich domovov, realizované v autentických dobových priestoroch. Týmito priestormi budú 2 drevené, dobovo zariadené domčeky v areáli OCM na Ústí.


Vytvoríme taktiež zmenšené modely zatopených obcí, ktoré ponúknu návštevníkom obraz o tom, ako to na Orave vyzeralo predtým, ako vznikla Oravská priehrada a budú ponúkať konkrétnejšie informácie o rozmeroch zatopenia.


Zapojíme mladých a dáme im priestor využiť talenty, ktoré majú v prospech svojej domoviny a to prostredníctvom videoblogov na tému „Prečo (ostať) žiť na Orave?“ Zároveň budú mladí zapojení v tvorbe inovtívnej kampane, aby preukázali svoje vnímanie kultúrneho dedičstva.


Dáme verejnosti zažiť adrenalínový beh po približne 6 kilometrovej trase, ktorú kedysi absolvovali ľudia z Ústia do Trstenej. Beh bude spojený s prekonávaním prekážok, symbolizujúce tie, na ktoré narážali ľudia po vysťahovaní z ich domovov.


V neposlednom rade tiež chceme zreštaurovať a premiestniť sochu Panny Márie, ktorá je veľmi neprakticky umiestnená na odľahlom mieste a k tomu v dezolátnom stave. Po zreuštarovaní by mala skrášľovať areál OCM v Ústí nad Priehradou.

Trvanie: Marec 2018 - Február 2019

 


Odkazy na články a podujatia organizované v rámci projektu:

Orava a jej dedičstvo