Poď von

Poď von

V areáli Oravského centra mládeže máme vonkajšie priestory, ktoré si po rokoch vyžadujú opravu, aby boli bezpečnostne aj hygienicky vyhovujúce pre realizáciu športových a voľnočasových aktivít pre širokú verejnosť cez leto – pre turistov a návštevníkov Oravskej priehrady, pre návštevníkov centra ako aj pre obyvateľov Trstenej a okolitých obcí. 

Preto je naším cieľom prebudovať toto vonkajšie zázemie a vytvoriť priestor pre realizáciu komunitných herných a športových aktivít.  Chceme využiť priestor, kde sa v súčasnej dobe nachádza starý nefunkčný krb, zbúrať ho, vybudovať na tomto mieste prístrešok vo forme altánku a postaviť v ňom aj nový krb na opekanie. Tento priestor bude potom slúžiť pre voľnočasové aktivity na miestnom ihrisku aj pre posedenie rodín a spoločné stretávanie členov miestnej komunity, okrem iného aj  počas letného podujatia Von, kedy budú ich deti využívať aktivity nášho lanového centra alebo aktivity na ihrisku. 

 

Obdobie trvania projektu: 08/2021 – 01/2022