Ukončené projekty 2017/2018

Ukončené projekty 2017/2018

VZDELÁVACIA SEKCIA


Discovery

Obdobie trvania: 01 – 11/2017
Donor: Nadácia pre deti Slovenska, Hodina deťom

 

Na Orave dobre

Obdobie trvania: 07/2017 – 03/2018
Donor: Nadácia pre deti Slovenska, Hodina deťom

 

Get in touch

Obdobie trvania: 08/2017 – 09/2018
Donor: Erasmus+

 

Level up

Obdobie trvania: 09/2017 – 03/2018
Donor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
            Iuventa – Slovenský Inštitút mládeže

 

Povedz to

Obdobie trvania: 10/2017 – 03/2018
Donor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
            Iuventa – Slovenský Inštitút mládeže

 

Povedz ako

Obdobie trvania: 10/2017 – 03/2018
Donor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
            Iuventa – Slovenský Inštitút mládeže

 

Games 4 life

Obdobie trvania: 10/2017 – 08/2018
Donor: Erasmus+

 

Aj mňa sa to týka

Obdobie trvania: 01 – 12/2018
Donor: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

 

Start it up

Obdobie trvania: 07 – 12/2018
Donor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
            Iuventa – Slovenský Inštitút mládežeDOBROVOĽNÍCKA SEKCIA:

 

Step out

Obdobie trvania: 07/2017 – 08/2018
Donor: Erasmus+

 

Slovakia – Armenia volunteering bridge III.

Obdobie trvania: 08/2017 – 12/2018
Donor: Erasmus+SOCIÁLNA SEKCIA:

 

Zmeň svoj postoj

Obdobie trvania: 01 – 12/2018
Donor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republikyORAVSKÉ CENTRUM MLÁDEŽE:

 

Viac bezpečnosti

Obdobie trvania: 01 – 12/2018
Donor: Ministerstvo vnútra SR

 

OSTATNÉ PROJEKTY:

 

Budúcnosť pre Európu

Obdobie trvania: 01 – 11/2018
Donor: Európa pre občanov