Ukončené projekty 2019

Ukončené projekty 2019

VZDELÁVACIA SEKCIA

 

Naše dedičstvo – naša zodpovednosť

Obdobie trvania: 03/2018 – 05/2019
Donor: Interreg Poľsko – Slovensko
            Žilinský samosprávny kraj

 

Creative learning

Obdobie trvania: 06/2018 – 05/2019
Donor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
            Iuventa – Slovenský Inštitút mládeže

 

Larp adventure

Obdobie trvania: 01 – 05/2019
Donor: Erasmus+

 

Oravský región ako príležitosť

Obdobie trvania: 01 – 12/2019
Donor: Žilinský samosprávny kraj

 

Kolumbus – rozvojový program pre mladých

Obdobie trvania: 04 – 10/2019
Donor: Nadácia Slovenskej Sporiteľne

 

Mentálne zdravie mladých ako výzva

Obdobie trvania: 07 – 12/2019
Donor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
            Iuventa – Slovenský Inštitút mládežeDOBROVOĽNÍCKA SEKCIA:

 

Dobrovoľníctvo pre komunitu

Obdobie trvania: 05 – 09/2019
Donor: Nadácia Kia

 

Solidarity – just a word?

Obdobie trvania: 01 – 09/2019
Donor: Erasmus+ORAVSKÉ CENTRUM MLÁDEŽE:

 

Úprava okolia Oravského centra mládeže

Obdobie trvania: 01 – 12/2019
Donor: Žilinský samosprávny krajOSTATNÉ PROJEKTY:

 

Budúcnosť pre nás, naše deti, našu Úniu

Obdobie trvania: 01 – 11/2019
Donor: Európa pre občanov