Ukončené projekty 2021

Ukončené projekty 2021

VZDELÁVACIA SEKCIA

 

Khan Academy

Obdobie trvania: 01 – 03/2021
Donor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Bližšie svetu

Obdobie trvania: 06/2018 – 05/2021
Donor: Erasmus+

 

Larp – dá sa to aj inak

Obdobie trvania: 04 – 09/2021
Donor: Nadácia Slovenských elektrární

Cesty k dobrému vzdelaniu

Obdobie trvania: 10/2019 – 10/2021
Donor: Interreg PLSK

DOBROVOĽNÍCKA SEKCIA:SOCIÁLNA SEKCIA:

 

Odrazový mostík

Obdobie trvania: 01/2020 – 03/2021
Donor: Nadácia VÚB

 

Cez limity

Obdobie trvania: 03 – 08/2021
Donor: Nadácia ZSE

 

Vzájomná pomoc

Obdobie trvania: 05 – 09/2021
Donor: Nadácia Henkel

 

OSTATNÉ PROJEKTY:

 

Trstená na bicykloch

Obdobie trvania: 05 – 09/2021
Donor: Nadácia Pontis