Zaži Oravu

Zaži Oravu

Oravský región zo slovenskej, ale aj poľskej strany je vyhľadávanou turistickou destináciou. Veľa turistov prichádza navštíviť Oravskú priehradu, Oravský hrad, Múzeum oravskej dediny v Zuberci, či cyklotrasu, ktorá vedie obcami hornej Oravy až do Poľska. Po vyčerpaní týchto turistických atrakcií, tu už nie je veľa možností na využívanie a tak turisti už nemajú dôvod viackrát navštevovať náš región. Kultúrne bohatstvo tohto regiónu ostáva pre turistov, ale aj pre domácich návštevníkov, ukryté. Príkladom je aj vybudovanie pamätnej zóny na obce zaplavené Oravskou priehradou, na Ústi nad Priehradou. Po jej otvorení nám mnohí návštevníci, potvrdili, že sa s históriou obcí stretávajú prvýkrát. 


Zámer tohto projektu sme vytvárali spoločne s naším poľským partnerom. Projekt chceme zamerať na približovanie kultúrneho dedičstva pre návštevníkov, aby viac spoznali náš kraj. Ako to chceme urobiť

- Chceme spojiť bohatstvo tohto regiónu s emóciami a pomôcť tak ľuďom, spoznať  kultúru, históriu a prírodu atraktívnym spôsobom. 

- Podporiť cyklotrasu aj pre fyzicky znevýhodnených , či pre starších, alebo chorých ľudí, či pre rodiny s malými deťmi. Týmto projektom chceme znižovať bariéry aj pre týchto ľudí a umožniť im plnohodnotné využitie nášho regiónu.  

- Oživiť príbehy, ktoré robia naše kultúrne a prírodné bohatstvo zaujímavým. Preto chceme v tomto  projekte vytiahnuť reálne príbehy o miestach a ľuďoch.  

 

Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšiť atraktivitu kultúrneho a prírodného bohatstva, cez hraničného slovensko-poľského regiónu Orava a priblížiť ho turistom zážitkovým spôsobom. Naším zámerom je v maximálnej miere využiť zážitok a nechať ožiť prírodné a kultúrne dedičstvo, pretože z našich skúseností vieme, že práve zážitok a emócia vytvárajú vzťah. 


V rámci projektu chceme vytvoriť konkrétne programy zamerané na spoznávanie kultúrneho a prírodného bohatstva určené pre návštevníkov. Snažíme sa  pozitívne ovplyvňovať vzťah návštevníkov ku kultúrnemu a prírodnému bohatstvu v našom regióne.Radi by sme viac ľudí pritiahli do nášho regiónu a prispeli k jeho väčšej atraktivite aj cez nové zážitkové aktivity, príbehy a miesta. Viac zviditeľniť miesta, ktoré nie sú turisticky známe. Máme v záujme prostredníctvom rôznych aktivít v ľuďoch vytvoriť pozitívne emócie, aby mali záujem sa do nášho regiónu vracať. 


Pre koho je projekt určený 

- Pre obyvateľov regiónu Orava z Poľskej aj Slovenskej strany - Je dôležité budovať pozitívny vzťahu k svojmu regiónu, a uvedomiť si ako je dôležité prezentovať svoj región ľuďom z iných častí sveta, či Slovenska

- Pre návštevníkov cezhraničného regiónu - rozšíri sa ponuka zážitkových aktivít pre turistov a tak dostanú dôvod neostávať len na slovenskej strane, ale navštíviť aj poľskú.

- Znevýhodnené osoby, osoby 50+ a iné 

 

 

Jedným z našich zámerov je priniesť kultúrne a prírodné bohatstvo aj k mladým ľuďom a to formou hry. Chceme vytvoriť stolovú hru, ktorá bude postavená na konkrétnom príbehu a rovnako bude predstavovať mestá nášho regiónu na slovenskej aj poľskej strane. Hra bude obsahovať texty v slovenčine, v polštine a angličtine. Vydaných bude 50 ks, ktoré budeme distribuovať do škôl a do mládežníckych organizácií. 

Ďalším našim zámerom je priblížiť kultúrne a prírodné bohatstvo spojené s cyklotrasou aj ľuďom, ktorí bežne nemôžu bicyklovať. Pre túto cieľovú skupinu chceme v Trstenej otvoriť požičovňu, ktorá bude fungovať cez letné prázdniny. K dispozícií bude 7 elektrobicyklov. Počas leta 2021 chceme zorganizovať 3 cyklotúry pre tieto skupiny: seniori, rodičia s malými deťmi a chorí, ktorí majú fyzické obmedzenie. Cieľom cyklotúr bude spoznávať kultúrne a prírodné bohatstvo spojené s cyklotrasou a chceme nadviazať nové cezhraničné kontakty.  


Pre zrakovo hendikepovaných ľudí chceme nahrať 2 audio knihy (Hrnčiarstvo a jeho tradícia v dejinách regiónu, Orava a Kultúrne dedičstvo mesta Trstená), v slovenčine aj v polštine o kultúrnych a prírodných krásach nášho regiónu. 


Do nášho regiónu chceme priniesť aj inovatívny zážitok, nazvaný Mystery Dinner. Jeho podstatou je večera, pri ktorej sa strene 15 uchádzačov, ktorí si budú môcť vyskúšať gastronomické špeciality nášho regiónu. Súčasťou večere je aj konkrétny príbeh,  ktorý je spojený s našou históriou, alebo s históriou Oravskej Priehrady. Počas večere každý účastník dostane rolu a ich úlohou bude počas večere vyriešiť záhadu príbehu, do ktorého vstúpia. Mystery dinner budeme ponúkať návštevníkom nášho regiónu, miestnym obyvateľom a zaradíme ju aj ako jeden zo zážitkov počas podujatia Zaži Oravu. 

Viac o projekte TU :
http://ozviac.sk/blog/zazi-oravuObdobie realizácie mikroprojektu: 02-2021 - 12-2021

 

Projekt je spolufinancovaný z fondov Európskej únie, a to 85% financií hradených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zvyšné financie sú z prostriedkov štátneho rozpočtu, konkrétne 5% a ostatných 10% je financovaných z vlastných nákladov. Celková finančná hodnota projektu je 52 176,60 €.Vedúci partner-žiadateľ:

V.I.A.C.-Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

tel.č. : + 421 948 849 922

email: office@ozviac.sk

web stránka: www.ozviac.skPartner mikroprojektu:

Szkola Podstawowa NR 3 w Lipnicy Male 

tel.č.: 18 27 52 445

email: gimlipm@poczta.onet.pl

web stránka: http://www.zslm.eduorawa.net