Projekty

Projekty

Naše ucelené dlhodobé iniciatívy s konkrétnymi cieľmi.

img

NeSt EDU – Never stop to educated

V našich priestoroch SINAJ City Hub v Trstenej vznikol priestor inšpiratívneho vzdelávania pre podporu a rozvoj učiteľov, ktorí chcú do svojej práce priniesť VIAC ...

img

Budúcnosť pre Európu

V dňoch 08.11.2018 - 10.11.2018 sa v meste Trstená (Slovenská republika) realizoval medzinárodný projekt "Trstená 2018 – Budúcnosť pre Európu". Tento projekt je spolufinancovaný programom Európskej únie Európa pre občanov.

img

Larxperience

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom využitia larpov ako vzdelávacej metódy formovať postoje mladých ľudí, predovšetkým v oblasti tolerancie k odlišnostiam a v oblasti rozhodovania o dôležitých otázkach ich životov a nesenia dôsledkov ich rozhodnutí.

img

STEP OUT

Hlavným cieľom projektu bolo umožniť mladým dobrovoľníkom zo zahraničia rozvíjať schopnosti potrebné pre ich budúcu kariéru a zvyšovať aktívne európske povedomie u ľudí žijúcich v našom regióne.

img

Get in touch

Hlavným cieľom tohto projektu bolo viac prepojiť aktivity mládežníckych organizácií a svet mladých ľudí a podporiť tak zvýšenie pozitívneho dopadu

img

Discovery

Zážitková hra o Oravskej priehrade. V rámci projektu „Tvorba zážitkovej hry“ spojenej s kultúrnym a prírodným bohatstvom regiónu hornej Oravy a Oravskej priehrady, podporeného Žilinským samosprávnym krajom, sme pre vás pripravili zážitkovú tímovú hru Discovery, prostredníctvom ktorej budete mať možnosť objavovať veci, ktoré sú veľakrát pred našimi očami ukryté.

img

Games 4 life

Hlavným cieľom projektu bolo naučiť pracovníkov s mládežou využívať herné princípy k rozvoju kompetencií k tímovej spolupráci a k riešeniu problémov a ukázať mladým ľuďom, že hra je okrem zábavy tiež účinným prostriedkom k získaniu zručností potrebných pre ich vstup na trh práce.

img

Naše dedičstvo - naša zodpovednosť

Naším cieľom je odhaliť návštevníkom, ale aj obyvateľom Oravy, krásy tohto regiónu, ktoré sú v dnešnej dobe veľmi prehliadané. A zároveň, prostredníctvom konkrétneho zážitku z čias budovania Oravskej priehrady poukázať na okolnosti a udalosti, ktorým vďačíme za to, ako dnes Orava vyzerá.

Naše ukončené projekty.

img

Povedz to!

Chceme so zapojením samotných mladých ľudí a všetkých relevantných stakeholderov zmapovať aktuálnu situáciu mladých ľudí v Meste Poprad a vytvoriť Správu o živote mládeže v Poprade.

img

I Don't Know What To Do

Hlavnou témou medzinárodného projektu „I don´t know what to do“  je nezamestnanosť mladých ľudí.

img

Povedz ako!

Chceme pre Mesto Trstená definovať konkrétne opatrenia, vychádzajúce z aktuálnej situácie a potrieb mladých ľudí v Trstenej a v regióne Hornej Oravy, ktoré reálne prispejú k zlepšeniu ich života.

img

Level up

Chceme v našom prostredí práce s mládežou zavádzať inovatívne nástroje prevzaté zo zahraničia a prostredníctvom nich podporiť zvýšenie dopadu práce s mládežou na mladých ľudí a rozvoj ich potenciálu.

img

Kompas

Zámerom nášho projektu KOMPAS je vytvárať príležitosti pre mladých ľudí, ktorí si z rôznych príčin ťažko hľadajú uplatnenie na trhu práce.

img

Na Orave dobre

Chceme posilniť kompetencie líderstva a podnikavosti aktívnych mladých ľudí na Orave, aby ako partneri samosprávy boli pripravení prijať a napĺňať zodpovednosť pri budovaní komunity svojej obce.

img

Naplno

Cieľom projektu je inovatívnymi kultúrno-vzdelavacími podujatiami pomôcť ľuďom objaviť ich vlastný potenciál a inšpirovať ich rozvíjať ho.