Vízia

Chceme žiť v krajine, kde vzťahy nie sú závislé na značke auta a výške bankového konta či adrese trvalého bydliska, ale na vzájomnej úcte a sú postavené na pravde. Viera nie je len prázdnou tradíciou, ale atraktívnym a nevyčerpateľným prameňom inšpirácie, nádeje a životnej odvahy. Vízie budúcnosti nie sú naivnými snami ani výsledkami rastúcej samoľúbosti či komfortnosti, ale pozvaním odhaľovať a tvoriť. Individualita nie je sebectvom a dôvodom k porovnávaniu sa, ale je originalitou, ktorá prináša vzájomné obohatenie.

Autority hľadajú spoločné dobro a nie svoje osobné výhody. Svoju moc nezískavajú zastrašovaním či prázdnymi sľubmi, ale svojím charakterom. Angažovanosť v prospech spoločného dobra je normálnou súčasťou života každého človeka už od detstva a nie len vyplnením voľného času alebo hobby materiálne (existenčne) zabezpečeného človeka.

Cena ľudského života je nevyčísliteľná a nemeria sa ani výkonom ani peniazmi ani krásou ani žiadnym iným kritériom. Cesta k šťastiu je cestou hodnôt a morálnych a etických princípov, ktoré je človek povolaný odhaľovať a zachovávať a nie definovať a upravovať. Cieľ ľudského života, ktorému právom patrí prívlastok definitívny, siaha oveľa ďalej ako je koniec počítanie prežitách rokov.

A nechceme kvôli tomu odchádzať zo Slovenska. Sme ochotní prispieť k tomu, aby sa Slovensko stalo takou krajinou. Začíname na Orave, ale ideme aj ďalej...