V.I.A.C.

V.I.A.C.

Najvyšší level pre každého

Pomáhame pri hľadaní vlastnej cesty

Prinášame pozitívnu zmenu

Mobilizujeme generáciu tvorcov

Presadzujeme hodnotovú alternatívu

Vízia

20

november

1:FIRMA 8

Podnikáte? Hľadáte nové nápady, myšlienky, či inšpiráciu v oblasti podnikania? 1:FIRMA je ojedinelý koncept networkingu na Orave. Podnikanie nie je o konkurencii, ale o spolupráci a hľadaní riešenia.

22

november

Inšpiratívne raňajky 11

„Všade je pre nás na prvom mieste človek v núdzi. Pomoc nepočítame na tony zhodnotených potravín alebo tisíce rozdaných diek. Svet sa zmenil a humanitárny sektor nestíha reagovať.“

23

november

Rozvoj mediálnej gramotnosti

Ako sa v množstve mediálnch informácií zorientovať a využívať médiá tak, aby slúžili na dobro?

Keď mám v ruke kladivo, všetko vyzerá ako klinec.

Michal Tomanóczy

Pomôž dobrej veci

img Dobrovoľníctvo

Čovek, ktorého si vážime. Dáme ti možnosť rozvíjať svoje kompetencie, rásť medzi priateľmi, budovať svoje postoje a poznávať nové.

VIAC
img Modlitba

Vaše modlitby sú pre nás ako pevná obuv na horách. Pomáhajú nám kráčať s istotou, počuť Boží hlas v službe a nechať sa viesť podľa Jeho zámerov.

VIAC
img Finančná podpora

Pomoc, ktorú nám preukážete, bude mať ovocie v aktivitách novej evanjelizácie, zážitkového vzdelávania, v aktivitách OCM, či v podpore zamestnanosti.

VIAC