V.I.A.C.

V.I.A.C.

Najvyšší level pre každého

Pomáhame pri hľadaní vlastnej cesty

Prinášame pozitívnu zmenu

Mobilizujeme generáciu tvorcov

Presadzujeme hodnotovú alternatívu

Vízia

01

júl

Požičovňa elektrobicyklov

Požičovňa pre znevýhodnené skupiny ľudí - seniorov, rodiny s malými deťmi a zdravotne znevýhodnení.

31

júl

Doučovanie žiakov ll. stupňa ZŠ

Vytvorili sme priestor v našich komunitných cetnrách v Námestove a v Trstenej, kde deti môžu prichádzať a pripojiť sa na online výučbu.

27

október

Koučing

AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE - PRIHLASOVANIE OTVORENÉ

Keď som bol ešte celkom mladý, skôr ako som sa vydal do šíreho sveta, v modlitbách som si so všetkou úprimnosťou prosil múdrosť.

sirachova 51,13

Pomôž dobrej veci

img Dobrovoľníctvo

Čovek, ktorého si vážime. Dáme ti možnosť rozvíjať svoje kompetencie, rásť medzi priateľmi, budovať svoje postoje a poznávať nové.

VIAC
img Modlitba

Vaše modlitby sú pre nás ako pevná obuv na horách. Pomáhajú nám kráčať s istotou, počuť Boží hlas v službe a nechať sa viesť podľa Jeho zámerov.

VIAC
img Finančná podpora

Pomoc, ktorú nám preukážete, bude mať ovocie v aktivitách novej evanjelizácie, zážitkového vzdelávania, v aktivitách OCM, či v podpore zamestnanosti.

VIAC