V.I.A.C.

V.I.A.C.

Najvyšší level pre každého

Pomáhame pri hľadaní vlastnej cesty

Prinášame pozitívnu zmenu

Mobilizujeme generáciu tvorcov

Presadzujeme hodnotovú alternatívu

Vízia

07

apríl

VYKROČ

V.I.A.C.

Chceš aj ty žiť fascinujúci život? Cesta k nemu nie je ďaleká ani nemožná!

19

apríl

1: FIRMA

Sinaj City Hub

Stretnutia, vďaka ktorým môžete posunúť svoje podnikanie o LEVEL vyššie alebo zrealizovať svoj vlastný podnikateľský plán.

19

apríl

Brain and Breakfast 3

Sinaj City Hub

Ranná šálka inšpirácie prostredníctvom online prenosu osobnosťami, od ktorých sa dozviete množstvo nových a zaujímavých myšlienok, ktoré by sa k vám možno inak vôbec nedostali.

Keď som bol ešte celkom mladý, skôr ako som sa vydal do šíreho sveta, v modlitbách som si so všetkou úprimnosťou prosil múdrosť.

sirachova 51,13

Pomôž dobrej veci

img Dobrovoľníctvo

Čovek, ktorého si vážime. Dáme ti možnosť rozvíjať svoje kompetencie, rásť medzi priateľmi, budovať svoje postoje a poznávať nové.

VIAC
img Modlitba

Vaše modlitby sú pre nás ako pevná obuv na horách. Pomáhajú nám kráčať s istotou, počuť Boží hlas v službe a nechať sa viesť podľa Jeho zámerov.

VIAC
img Finančná podpora

Pomoc, ktorú nám preukážete, bude mať ovocie v aktivitách novej evanjelizácie, zážitkového vzdelávania, v aktivitách OCM, či v podpore zamestnanosti.

VIAC