Každý študent potrebuje učiteľa

Každý študent potrebuje učiteľa

Inšpirácia

„Na predvčerajších školách učia včerajší učitelia dnešných žiakov do sveta, ktorý bude zajtra.“ (Marzena)

 

Myšlienky, ktoré odzneli počas workshopu „Každý študent potrebuje učiteľa - organizácia skupinovej práce založená na kľúčových kompetenciách“, ktorý realizoval náš poľský projektový partner Szkola podstawowa - Mala Lipnica. Témou nás previedol lektor Andrzej Kasprzyk, ktorý účastníkom odovzdal svoje skúsenosti. Hovoril o význame učiteľa pre proces učenia žiaka, tiež o prínose skupinovej práce pre jednotlivca aj pre celý tím. V čom je sila skupiny? Zásady skupinovej práce sú podobné aj keď v súčasnej dobe sa zloženie tímov sa musí zmeniť tak, aby boli čo najviac efektívne. Ako vyskladať efektívny tím? Ako využiť kľúčové komeptencie jednotlivých členov k tomu, aby tím fungoval čo najefektívnejšie? Súčasťou bola aj práca v malých skupinách počas vyučovacích hodín, ktorá okrem riešenia zadaných úloh má za cieľ aj pripraviť ich na splnenie ďalších sociálnych a profesionálnych úloh. 

Spolupracujúce učenie je teda aktívnou metódou získavania vedomostí a zručností, ktorá umožňuje prekonávať ťažkosti a riešiť ich.
Dnešní študenti zmenia svoje povolanie niekoľkokrát v živote, preto budú potrebovať rôzne zručnosti, aby ich mohli pripraviť na zvládanie neustále sa meniaceho sveta, tzv. kľúčové schopnosti. Aký význam má pri tom skupinová práca a rozvoj kľúčových kompetnecií? Aj to sa dozvedeli účastníci tohto workshopu.


Viac o projekte Cesty k dobrému vzdelaniu.

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko Slovensko 2014 -2020.“


„Podujatie sa realizuje v rámci projektu Cesty k dobrému vzdelaniu, číslo INT/ET/ZA/3/III/A/0239. Úloha: Podpor učiteľov základných a stredných škôl.“