LARP nie je iba hra.

LARP nie je iba hra.

Inšpirácia

LARP - pre niekoho cudzie slovo, pre niekoho len fantasy hra, no pre nás vzdelávací nástroj. Konferencia o nových prístupoch, 8 larpov na podporu práce s mládežou, ktoré môžu priniesť spôsob, akým hovoriť s mladými o náročných témach. Aj o tomto je tento článok.

 

Čo je to LARP“?

LARP - Live Action Role Play - je rolová hra.  Grom takejto hry je,  že človek nehrá sám za seba, ale stáva sa postavou v hre. Postavou, ktorá má svoj vlastný charakter, ciele i dilemy. Má svoju minulosť, charakterové plusy aj mínusy. Účastník - hráč - v rámci larpu preberá toto všetko - stáva sa niekým iným. Vďaka prepracovanosti hry sa dokáže veľmi silno stotožniť s postavou.

 

Každý larp má nejaký príbeh, nejaký dej, niekam smeruje. Ľudia sa v hre rozhodujú za postavu, ktorou sa stali. Vďaka tomuto je larp zakaždým iný, prebieha inak, vyzerá inak. 

Larp vo vzdelávaní

My sme potenciál larpov objavovali posledné 3 roky pomerne intenzívne. A to v rámci projektu LARxPerience, ktorý je podporený v rámci projektu ERASMUS+. Realizujeme ho s partnerskými organizáciami v Českej republike a Estónsku a pomaly sa blíži ku koncu. 

 

Hlavným cieľom projektu je priniesť a rozvíjať larp ako nástroj rozvoja osobnosti a charakteru v prostredí formálneho vzdelávania a práce s mládežou. Larp ako vzdelávací nástroj využíva najmä story-telling“ prenesený o level vyššie do „story-livingu“, kedy účastník - mladý človek, študent -  príbeh nielen počúva, ale aj prežíva. Skúsenosť, ktorú by pri hovorenom príbehu iba počul, sa takto stáva jeho skúsenosťou, ktorú prežil. Dokáže lepšie vidieť širšiu perspektívu problémov a oblastí, ktorých sa larp dotýka, uvedomiť si veci aj z druhej strany. Pretože, keď hrám larp nie som sám sebou, stávam sa niekým iným. 

 

Zároveň po ukončení larpu, pri reflexii, majú mladí priestor na uvedomenie si, čo im táto skúsenosť môže priniesť. Priestor na otvorenie tém, ktoré sú pre mladého človeka v osobnom živote veľakrát náročné. Vďaka larpu nemusia hovoriť o sebe, ale o postave, ktorú hrali. Hovoria v tretej osobe. Užitočné skúsenosti týchto fiktívnych postáv môžu potom prenášať do svojho života. Môžu ich prepájať s realitou. 

Tvorenie aj v spolupráci s odborníkmi

V rámci projektu sme so 4 dizajnérskymi tímami vytvorili 8 vzdelávacích larpov, ktoré majú mladým pomôcť rozvíjať ich postoje v oblastiach rozhodovania, vnímania následkov, odlišností či ideológií. Medzi larpy, ktoré sme vytvorili patria Zborovňa, „Hra s ohňom“ či „Narodeninová oslava.“ Larpy sa dotýkajú rôznych ťažkých či citlivých tém ako sú: drogy a ich ničivý vplyv, predsudky, vnímanie odlišností, ale aj to ako môže byť správanie sa na sociálnych sieťach zneužité. 

 

Vytvorené larpy sme počas tvorby testovali v desiatkach škôl a organizácií. Samotného hrania sa v priebehu 2 rokov zúčastnilo vyše 800 mladých. Pri larpe mladí riešia dilemy a prežívajú silný osobný zážitok, ale toto je pre zmenu postojov málo. Preto sme vytvorili ku každému larpu nadväzujúce aktivity, ktoré pomáhajú tento potenciál využiť naplno. V spolupráci s výskumníkmi z odboru psychológie sme vytvorili nástroj na meranie výsledkov hrania larpov a využitia nadväzných aktivít, aby sme na jednej strane zistili funkčnosť týchto programov a na druhej strane videli posun u účastníkov. 

 

Chceme larpy posúvať ďalej

Našou ambíciou je, aby pracovníci s mládežou a učitelia mohli larpy sami používať, a preto v týchto dňoch pripravujeme webový portál, kde budú metodické materiály, promo videá a všetky informácie súvisiace s projektom a jeho výstupmi. 

 

Potrebujeme učiteľov a pracovníkov s mládežou oboznámiť s tým, ako môžu larpy využívať vo vzdelávacom procese, s ich prínosom pre študentov a mladých ľudí, ale aj s tým, ako sa taký larp vôbec používa.

 

Preto sa pripravujeme na realizáciu školenia. Jeho cieľom je pomôcť účastníkom pochopiť, čo je to larp, a umožniť im vyskúšať si ho z pohľadu účastníkov, ale aj z pohľadu človeka, ktorý larp uvádza a vedie. Účastníci pochopia, ako sa používajú larpy, ako ich môžu zaujímavo predstaviť, naučia sa aj ako viesť záverečnú reflexiu larpu, aby hra splnila svoje vzdelávacie ciele.

 

Pripravujeme aj konferenciu

Mnohí učitelia,  pracovníci s mládežou, ale aj samotní študenti sa s týmto pojmom stretli po prvýkrát, preto sme sa rozhodli pripraviť aj konferenciu, ktorá by im larpy a ich využitie predstavila. Chceme, aby sa vďaka konferencii tento nástroj rozšíril ďalej. Konferencia sa uskutoční 21. augusta 2020 v Poprade. Prihlásiť sa budete môcť čoskoro na webe.  Tieto konferencie budú prebiehať vo všetkých troch partnerských krajinách. 

 

V rámci prípravy konferencie a diskusie o tom, ako larpy čo najlepšie priblížiť a využívať sme pozvali na pracovné stretnutie mladých, učiteľov aj pracovníkov s mládežou. Chceme ich zapojiť do príprav a vidieť ich pohľad, keďže práve oni sú cieľovou skupinou, ktorá bude larpy využívať, a tiež sa mnohí z nich zúčastnili na testovaní, preto im „LARP“ nie je cudzí.

 

A čo ďalej?

Pre nás pojem „LARP“ už nie je iba fantasy hra. Je to nástroj na zmenu, rast a rozvoj postojov. Veríme, že aj vďaka larpom, spoločne pomôžeme vyrásť novej vnímavejšej generácií mladých ľudí.