Orava a jej dedičstvo

Orava a jej dedičstvo

Inšpirácia

26.10. 2018 na Slovensku a 27.10 2018 v Poľsku tvorili tímy 14–16 ročných študentov návrhy na produkty, ktoré vyzdvihujú bohatstvo Oravy. Program súťaže bol zložený z prednášok a prislúchajúcich workshopov na témy o značke, tvorbe kampane či vytváraní hlavnej idey. Garantom programu na Slovensku, ako aj v Poľsku boli mentori so skúsenosťami v marketingovej oblasti Mgr. Peter Grivalský pracujúci na pozícií creative director v spoločnosti The Bricks a Mgr. Anna Grivalská pracujúca na pozícií marketing manager vo výrobnom družstve Javorina.


Súťaže sa spolu zúčastnilo trinásť tímov a porota vybrala dva návrhy za Slovensko a dva za Poľsko. Následne verejnosť online hlasovaním zvolila víťaza.


Verejné hlasovanie prebiehalo od 16. 11. do 23.11. 2018, 15:00. Výsledky súťaže boli tesné. Na prvom mieste sa umiestnila skupina s názvom Ľebo, a to s počtom hlasov 174. Tesne za ňou sa umiestnili mladí zo skupiny Som Oravak s počtom hlasov 166. Ďalej bola poľská skupina Orawa ornamenty so 101 hlasmi a skupina Orawa elementy skončila s počtom hlasov 43.


 

Víťazný návrh sa dokončil do finálu, ktorý hovorí o bohatstve slovenskej aj poľskej Oravy v rôznorodosti jazyka. Za špecifické zvolila skupinka mladých slovo “lyžička” a s ním aj ďalej pracovali. 


Vo finálnej verzii obrázok lyžičky s folklórnym klobúkom alebo partou za obrysmi poľsko-slovenskej Oravy spolu so sprievodným textom hovorí práve fakt, že na Orave môžeme počuť to isté slovo povedané niekoľkými spôsobmi. Trojica mladých, Tatiana Sumegová, Dominik Balún a  Matúš Matušák sa inšpirovali najmä Oravským “ľebo” a zmäkčovaním, ktorým je Orava známa na celom Slovensku. Ako sami hovoria: “Chytili sme sa toho, pretože je to naše dedičstvo, to na ktoré sme aj trocha hrdí.”


Postupným pracovaním s myšlienkou vznikla verzia, ktorá bude prezentovaná v rámci cezhraničného projektu Naše dedičstvo, naša zodpovednosť ako tá, ktorá komunikuje bohatstvo Oravy. 

 

 

Ďalšie návrhy, medzi ktorými sa hlasovalo, pracovali s tradičnými elementami Oravy, iní sa inšpirovali mäkčeňom, ktorého vizuál použili v logu, cez ktoré hovoria o rôznych vetvách bohatstva Oravy, a iná skupina zapracovala ornamenty z folklórnych krojov do nápisu Orava.


 

 

 

 

Súťaž je organizovaná a  financovaná v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko, s názvom Naše dedičstvo, naša zodpovednosť.

 

 Viac o projekte sa dozviete TU