Po stopách našich predkov

Po stopách našich predkov

Inšpirácia

9.6. 2018 sa  uskutočnil Adrenalin Race, ktorého hlavnou myšlienkou bolo vykročiť za hranice svojho komfortu. Fyzicky náročnými prekážkami účastníci zažili, čo znamená spolupráca, keď sily ubúdajú všetkým, odhodlanie, ak nasledujúce metre budú mokrí a zablatení, či motivácia, keď nevidia koniec svojej cesty.


Prežitím takýchto situácii v adrenalínovom prekážkovom behu, ktorý bol dlhý približne 6 km, ľudia mali možnosť uvedomiť si okolnosti, v ktorých sa nachádzali naši predkovia pred niekoľkými rokmi. Denne museli kráčať tou istou trasou z Ústia do Trstenej, a tak rovnako dnes sa účastníci stretli s náročnými podmienkami, ktoré zažívali aj obyvatelia, teraz už zaplavených dedín.

 

Adrenalínový beh bol prístupný širokej verejnosti. Prihlasovanie účastníkov behu Andrenalin race bolo spustené pre všetkých, bez ohľadu na ich športové schopnosti. Tímy tvorili mladí ľudia od 15 rokov, no príležitosť využili aj starší, niektoré tímy tvorili dokonca celé rodiny.


Účastné boli aj skupiny od našich poľských partnerov. Všetkých účastníkov bolo 93..

 

Podujatie sa konalo v rámci  projektu Naše dedičstvo, naša zodpovednosť. Aktivita Po stopách našich predkov mala priblížiť širokej verejnosti zážitkovým spôsobom náročnosť, ktorú v sebe nieslo rozhodnutie ľudí opustiť svoje domovy pri výstavbe Oravskej priehrady. Jej priebeh môžete vidieť na TOMTO VIDEU.

 

Celý projekt sa koná cez Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Viac fotografií nájdete TU

O tomto projekte sa viac dočítate TU