Koučing

Koučing

Kedy?

prvý termín 27.10.2021

Kde?

Ubytovňa Zuberec pod Grápou, Andreja Bažíka 32, 027 32 Zuberec

„Na začiatku programu som mal očakávanie: otvoriť dvere do koučingu a nahliadnuť, čo je za nimi. Nahliadol som a odchádzam s otvorenými ústami. Toto vzdelávanie mi ponúklo metódu, ktorá mení moju komunikáciu a jej vnímanie. A to v rôznych rovinách - pracovnej i osobnej...“  (Alan - absolvent koučingu)

 

Umenie kladenia otázok, ale aj veľmi aktuálna a atraktívna metóda, ktorá sa dá uplatniť v mnohých oblastiach pracovného, či osobného života. Vďaka nej môžeš dať, ale aj dostať naozaj veľa...

Vo V.I.A.C. sa v koučingu zameriavame na pracovníkov s mládežou a učiteľov, ktorí si počas programu veľmi prakticky osvojujú kompetencie kouča. Po skončení vzdelávania ich vedia cielene využívať v praxi s mladými ľuďmi. 

 

Týmto programom teda získate ideálnu metódu pre sprevádzanie mladých ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať a nevyžadujú už tak dôsledné sprevádzanie, ale skôr podporu pre svoj osobný sebarozvoj. Veľmi prakticky rozvíja možnosti a kompetencie pracovníkov s mládežou a učiteľov, aby boli schopní individuálne koučovať mladých ľudí a podporovali ich v osobnom sebarozvoji. Je určený pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať potenciál mladých, viesť ich k osobnostnému rastu, podporovať v aktívnom prístupe k životu a k hľadaniu vlastných riešení.

 

Program je veľmi praktický, cenovo dostupný a neporovnateľný s komerčnou ponukou. V rámci neho sme doteraz vyškolili viac ako 40 pracovníkov s mládežou a učiteľov.

 

Školí profesionálny a skúsený lektor Tomáš Pešek, ktorý je súčasťou predsedníctva medzinárodnej siete koučov ICF (www.icf.sk).

 

Tomáš Pešek, ACC – skúsený kouč a lektor s mnohoročnou praxou v oblasti práce s mládežou na národnej i medzinárodnej úrovni. Takmer dve dekády sa venuje mladým ľuďom a tým, ktorí s nim pracujú. Verí v potenciál mladých ľudí a hľadá rôzne spôsoby a formy, ako sa dá tento potenciál rozvíjať. Od zážitkových programov, kde pracuje priamo s mladými ľuďmi v organizáciách, cez kurzy pre pracovníkov s mládežou, až po individuálny či tímový koučing. Pôsobí ako lektor vo viacerých programoch (napr. Marker CS, Sokratov inštitút, Komenského inštitút, Študentské trénerské centrum Microsoft, Nexteria leadership academy...). Venuje sa tiež inováciám v práci s mládežou a aktuálnym trendom medzi mladou generáciou. Najintenzívnejšie spolupracuje s organizáciami YouthWatch, PLUSKO, Prázdninová škola Lipnice, Živica. Zároveň sa viac ako 10 rokov venuje profesionálne koučovaniu. Viedol viacero dlhodobých programov na rozvoj koučovacích zručností najmä pre kontext práce s mládežou a má odkoučovaných viac ako 500 hodín s individuálnymi klientmi.

 

Viac od lektora Tomáša Pešeka o metóde koučingu v práci s mládežou, si môžete vypočuť v podcaste, ktorý nájdete tu: (podcast je v angličtine)


Cena za program: 263 Eur. 

Cena za ubytovanie a stravu: 167 Eur.   

 

V prípade že sa program bude konať prezenčne, celková cena v rátane ubytovania a stravy je 430 Eur


Prihlasovanie do: 27. 9. 2021 tu:

 

K prihláške budete potrebovať ako prílohu odporúčanie z organizácie/školy/farnosti v ktorej pôsobíte. 

 

Po ukončení registrácie bude prebiehať výber účastníkov na vzdelávanie. O tom, či ste boli vybraní, Vás budeme informovať najneskôr do: 7. 10. 2021

 

Termíny: 

 

27.- 30. 10. 2021

2.- 4. 12. 2021

17. - 19.2. 2022

 

+ bonus: 2x 2,5 hod. webinár po skončení vzdelávania 

 

Miesto: 

Ubytovňa Zuberec pod Grápou, Andreja Bažíka 32, 027 32 Zuberec

Podrobnejšie informácie o programe nájdete tu:

 

Po absolvovaní programu získate Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditovaného MŠVVaŠ SR s celoštátnou platnosťou.(Akreditácia platí pre oblasť neformálneho vzdelávania, tzn. MŠVVaŠ SR garantuje kvalitu programu, ale nie sú zaň školské kredity.)

 

Veríme, že vzdelávanie budeme môcť zrealizovať prezenčne, avšak vzhľadom na aktuálnu situáciu to nevieme zaručiť. Pri prihlasovaní berte prosím na vedomie, že v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie, bude prebiehať online.


Čo hovoria o koučingu absolventi nášho programu?

 

Počas koučingu som zistil ako veľa toho ešte neviem a ako mi koučing metodicky vyhovuje. Na kurze som získal systematický prehľad v inom prístupe ku sprevádzaniu ľudí spolu so zážitkom na vlastnej koži. Pri koučovaní iných som bol sám prekvapený, ako si veci rozuzľuje sám klient. Veľmi dobre zvládnuté z hľadiska manažmentu času, tém, praxe a jej reflexie. Bol som veľmi prekvapený ako do hĺbky sa da ísť cez on-line prostredie pri vysokej efektivite učenia. Naozaj, klobúk dolu :). (Dalibor)

 

Získala som možnosť hľadieť na "problémy" novým spôsobom. Zároveň uvedomiť si, čo všetko nosíme skryté vo svojom vnútri, ako s tým pracovať a hlavne, že sa dá aj dopracovať ku skvelým výsledkom/akčným krokom, či "waw efektu" - som nadšená... Zistila som, že pri mojej práci nemusím všetko riešiť mentorsky a ide to aj inak! Oceňujem prípravu, interaktívne vedenie celého programu, variabilitu - možnosť vkladať i vlastné požiadavky, či potreby a individuálny prístup. Lektor bol otvorený, priamy a najmä profesionál.... Odporúčam program i lektora ;) (Mirka)

 

Uvedomil som si dôležitosť aktívneho počúvania. Spoznal som, že väčšinu situácii mám v moci - tam, kde neviem pohnúť okolnosťami, môžem pohnúť svojím postojom, resp. prístupom. Objavil som, že mojou úlohou nie je ľuďom vyriešiť problémy, ale sprevádzať ich, aby to zvládli. Naučil som sa byť viac načúvajúcim človekom a zároveň som získal viac odvahy pomáhať iným a byť tu pre nich. Zároveň sa mi akoby otvorila celá škála možností pomoci druhým. (Milan)

 

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Matušáková, prilezitost@ozviac.sk, 0948 849 922Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie