Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých

Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých

Kedy?

Prihlasovanie do 5.10.2020

Kde?

Trstená a Zuberec

„Počas absolvovaných koučingov som za pomerne krátky čas dokázala nájsť riešenie na ťažkosti, v ktorých som sa dlhšie sama "cyklila". Zároveň som si uvedomila, že rozhodnutie pre zmenu bez konkrétnych prvých krokov sa s vysokou pravdepodobnosťou nezrealizuje. V rámci práce s mladými som sa naučila lepšie klásť otázky, čo využijem nie len v koučingu, ale aj pri vedení reflexií po aktivitách zážitkového vzdelávania. (účasntíčka Veronika)

Koučing je metóda vďaka ktorej môžeš dať ale aj dostať naozaj veľa...

Týmto programom získaš ideálnu metódu pre sprevádzanie mladých, ktorí chcú na sebe pracovať a nevyžadujú už tak dôsledné sprevádzanie, ale skôr podporu pre svoj osobný sebarozvoj. Veľmi prakticky rozvíja možnosti a kompetencie pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich, aby boli schopní individuálne koučovať mladých ľudí a podporovali ich v osobnom sebarozvoji. Je určený pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať potenciál mladých, viesť ich k osobnostnému rastu, podporovať v aktívnom prístupe k životu a k hľadaniu vlastných riešení.

Na konci programu si osvojíš kompetencie kouča a budeš ich vedieť cielene využívať v praxi.

 

Školenie je veľmi praktické a v celkovej cene 429 Eur, ktorá je neporovnateľná s komerčnou ponukou, kde za podobný program zaplatíš oveľa viac, je zahrnutých 4+3+3 dni aj s ubytovaním a stravou. 

 

Program sa bude konať pod vedením profesionálneho a skúseného lektora Tomáša Pešeka, ktorý je súčasťou predsedníctva www.icf.sk.

 

Tomáš Pešek, ACC – skúsený kouč a lektor s mnohoročnou praxou v oblasti práce s mládežou na národnej i medzinárodnej úrovni. Takmer dve dekády sa venuje mladým ľuďom a tým, ktorí s nim pracujú. Verí v potenciál mladých ľudí a hľadá rôzne spôsoby a formy, ako sa dá tento potenciál rozvíjať. Od zážitkových programov, kde pracuje priamo s mladými ľuďmi v organizáciách, cez kurzy pre pracovníkov s mládežou, až po individuálny či tímový koučing. Pôsobí ako lektor vo viacerých programoch (napr. Sokratov inštitút, či Butterfly effect). Venuje sa tiež inováciám v práci s mládežou a aktuálnym trendom medzi mladou generáciou. Najintenzívnejšie spolupracuje s organizáciami YouthWatch, PLUSKO, Prázdninová škola Lipnice, Trendwolves. Intenzívne spolupracuje aj s firmou Microsoft, pre ktorú školí učiteľov, ako efektívne a zaujímavo využívať technológie vo vyučovaní.Viac od lektora Tomáša Pešeka o metóde koučingu v práci s mládežou, si môžeš vypočuť v podcaste, ktorý nájdeš tu:

https://humak.podbean.com/e/coaching-in-youth-work-with-tomas-pesek-episode-9/ (podcast je v angličtine)Prihlasovanie do 5.10. 2020, alebo do naplnenia kapacity tu:

 

Výsledky budú oznámené najneskôr do: 9. 10. 2020

 

Termíny:

 

28. - 31. 10. 2020
3. -  5. 12. 2020
4. - 6. 2. 2021

+ bonus: 2x 2,5 hod. webinár po skončení vzdelávania 

 

Miesto: 

Ubytovňa Zuberec pod Grápou, Andreja Bažíka 32, 027 32 Zuberec

Oravské centrum mládeže, Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená

Podrobnejšie informácie o programe nájdeš tu: 

 

Po absolvovaní programu získaš Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditovaného MŠVVaŠ SR s celoštátnou platnosťou.(Akreditácia platí pre oblasť neformálneho vzdelávania, tzn. MŠVVaŠ SR garantuje kvalitu programu, ale nie sú zaň školské kredity.)

Program bude realizovaný prezenčne, pri dodržaní všetkých bezpečnostných nariadení, súvisiacich s epidemiologickou situáciou. 

 Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie