VIAC pre rodinu 2019

VIAC pre rodinu 2019

Kedy?

6.1.2020

Kde?

okres Tvrdošín, okres Námestovo a okres Dolný Kubín

Mnohí z nás poznajú vo svojom okolí rodinu či jednotlivca, ktorí sa nepriazňou osudu ocitli v sociálnej či materiálnej núdzi. Môže to byť zapríčinené zdravotným postihnutím člena rodiny, vážnou život ohrozujúcou chorobou či nezvládnutím akejkoľvek formy závislosti. Prípadne ide o neúplné rodiny, ktorým chýbajú prostriedky na  zabezpečenie ich základných potrieb, ako sú jedlo, oblečenie, teplo ...


Sú to rodiny, s ktorými sa stretávame denne v škole, v práci, na ulici... O svojich problémoch možno nehovoria nahlas, ale ich život je spojený s námahou, trápením a starosťami. Napriek tomu žijú, snažia sa a veria, že môže byť lepšie...


Preto firma GARBIAR Stavebniny s.r.o a  V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže spoločne vytvorili grantový program, do ktorého sa môžete zapojiť aj vy! Firma GARBIAR Stavebniny s.r.o. už štvrtý rok poskytla finančné prostriedky na podporu „našich rodín“, čiže rodín, z okresu Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín. Vďaka jej nezištnému prístupu sme za roky
2016 - 2018 podporili 68 rodín celkovou sumou 15 300,-€.


O grant môže požiadať jednotlivec alebo kolektív pre konkrétnu rodinu, ale aj samotná rodina pre seba. 


Žiadať môžete iba vyplnením online žiadosti, ktorú nájdete TU 


Program otvárame 01.12. 2019. Uzávierka podávania žiadostí je 06.01. 2020 do 24.00 hod.


Všetky prijaté žiadosti posúdime a vybrané žiadosti podporíme v 
max. výške 300,- €. Žiadatelia kladne posúdených žiadostí budú informovaní mailom.


Podrobnejšie informácie nájdete TUĎalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie