Komunitné centrum

Komunitné centrum

Komunitné centrum SINAJ

Poskytuje svoje služby pre obyvateľov mesta Trstená a regiónu Hornej Oravy:

  • sociálne poradenstvo (informácie o predpisoch, nariadeniach a formách pomoci, podpora a pomoc pri riešení rôznych životných situácií, podľa individuálnych potrieb);
  • kariérové poradenstvo (informácie o trhu práce, pomoc pri voľbe zamestnania, alebo pri zvyšovaní a zmene kvalifikácie);
  • pomoc pri písaní rôznych písomností (žiadosti, dohody, životopisy, Europass, motivačné listy do zamestnania);
  • pomoc pri príprave na školské vyučovanie (asistencia pri tvorení školských projektov a pri písaní domácich úloh, doučovanie, čítanie s porozumením, pomoc pri príprave na maturitné skúšky);
  • preventívne aktivity (remeselnícke workshopy, besedy a prednášky na rôzne témy, podporná skupina pre rodičov pod vedením odborníka);
  • voľnočasové aktivity (tvorivé dielne a spoločenské hry s anglickou konverzáciou, ručné práce, klub rodičov s deťmi, dopoludnie so seniormi).

Služby sú bezplatné!

 

Komunitné centrum SINAJ nájdete tu:

ul. Železničiarov 253/1, Trstená

tel: 0949 254 742

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

web: www.ozviac.sk

skype: Komunitné centrum Sinaj

FB: Komunitné centrum Sinaj

 

Poskytovateľ občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.

Komunitné centrum SINAJ funguje v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ITMS: 312041A136) vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Logo NPKC

Mikolasik

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Sídlo: Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená
Kancelária: Železničiarov 253/1, 028 01 Trstená
                   +421 948 849 922
                   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
                   www.ozviac.sk
IČO: 42 217 202
DIČ: 2023 297 287
Číslo účtu: IBAN SK61 7500 0000 0040 1397 5251
BIC (SWIFT)CEKOSKBX