O nás

Naša misia

Podporovať mladého človeka v osobnom zápase o podobu jeho povolania byť človekom

Ako?

Naplno rozvinúť potenciál ich osobných zručností na samostatné, solidárne, zodpovedné a angažované osobnosti, a to cez vytváranie optimálneho a podnetného prostredia pre ich sebarealizáciu, napĺňanie ich potrieb a osobnostný rozvoj.

Prečo?

Lebo roky dospievania nie sú istým druhom dovolenky od zodpovednosti, ale sú prvou konkrétnou odpoveďou na volanie do nových nepreskúmaných arén života, či túžbu rozprestrieť krídla a letieť vysoko.

Naša podpora mladým pri budovaní ich vlastnej budúcnosti je postavená na štyroch základných pilieroch:

V – verità = pravda – prináša slobodu
I – ispirazione = inšpirácia – dáva slobode Ducha
A – adrenaline = adrenalín – dvíha slobodu z komfortu
C – omunità = spoločenstvo – overuje pravosť slobody

Základné oblasti aktivít

1.  Oblasť rozvoja mládeže

  • zmysluplné využitie voľného času
  • participácia mládeže na živote obce, školy, regiónu
  • rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva
  • neformálne vzdelávanie zamerané na rozvoj osobných kompetencií

2.  Oblasť podpory mládeže

  • inklúzia  mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do spoločnosti

Mikolasik

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Sídlo: Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená
Kancelária: Železničiarov 253/1, 028 01 Trstená
                   +421 948 849 922
                   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
                   www.ozviac.sk
IČO: 42 217 202
DIČ: 2023 297 287
Číslo účtu: IBAN SK61 7500 0000 0040 1397 5251
BIC (SWIFT)CEKOSKBX