Oravské centrum mládeže

OCM 2.0

Pod svojou strechou zastrešuje niekoľko aktivít:

  1. Mládežnícky hostel – ponúkame priestor a (personálnu i technickú) podporu pre organizovanie pobytových mládežníckych programov so zámerom vytvoriť také rekreačné možnosti, aby boli prístupné aj tým, ktorý si nemôžu dovoliť pobyt v štandardných rekreačných zariadeniach (zo sociálne slabého prostredia)
  2. Sociálna ubytovňa – poskytujeme prechodné ubytovanie pre mladých ľudí v krízovej životnej situácii spojené s podporou a sprevádzaním pri jej riešení (mladí nezamestnaní, mladí závislí, mladí bezdomovci, ...)
  3. Dobrovoľnícke centrum – podporujeme mladých pri ich dobrovoľníckej angažovanosti pre druhých vytváraním konkrétnych možností dobrovoľníctva, vzdelávaním dobrovoľníkov, šírením myšlienky firemnej filantropie a rovnako aj propagáciou významu dobrovoľníctva pre jednotlivca i spoločnosť
  4. Stredisko osobnostného rozvoja – vedieme mladých k osobnostnému rozvoju prostredníctvom rôznych duchovných programov a programov neformálneho vzdelávania zameraných na získanie a osvojenie si životných kompetencií zrelého človeka
  5. Kontaktné centrum – tým, ktorí hľadajú pomoc pre seba alebo svojich blízkych, ponúkame prvú pomoc, t.j. podporu povzbudenia a prekonávanie pocitu osamelosti, poskytovanie potrebných informácií, kontaktovanie dôležitých inštitúcií, a pod.
  6. Zážitkové centrum – organizujeme rôzne zážitkové aktivity (otvorené pre verejnosť, alebo pre uzavretú skupinu), ktorých spoločným menovateľom je zážitkové učenie podporujúce pozitívnu motiváciu k životu

Aktuálne prebieha podpora pre Oravské centrum mládeže,
ktoré bolo poškodené požiarom. Bližšie informácie
 
nájdete TU!

Dakujeme

Bližšie info a fotografie nájdete na našom FB!

Mikolasik

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Sídlo: Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená
Kancelária: Železničiarov 253/1, 028 01 Trstená
                   +421 948 849 922
                   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
                   www.ozviac.sk
IČO: 42 217 202
DIČ: 2023 297 287
Číslo účtu: IBAN SK61 7500 0000 0040 1397 5251
BIC (SWIFT)CEKOSKBX