Rozvoj mediálnej gramotnosti

Víkend 26.-28.1.2018 to u nás v SINAJ City Hub, žilo naplno... Okrem iných aktivít, prebiehala aj druhá časť akreditovaného vzdelávania „Rozvoj mediálnej gramotnosti“, pod vedením skvelého lektora Pavla Izraela - predsedu Katedry žurnalistiky na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Michalom Kuzárom z V.I.A.C.

Účastníci počas programu bližšie spoznávali etické aspekty fungovania médií, ako prebieha mediálna manipulácia, a tiež, aké účinky môžu mať médiá. Program bol zameraný aj na násilie a sexualitu v médiách. Súčasťou bola aj kyberšikana a závislosť od internetu. Dôležitou témou, bola téma bezpečnosti na internete a tiež možnosti a spôsoby sebaprezentácie na internete.

Ako vnímali toto vzdelávanie účastníci?

„Hlbšie som si uvedomila, že médiá sa dajú využiť na dobré veci, na boj proti zlu a aj na tvorivú sebarealizáciu. Aktivity boli pre mňa inšpirujúce a môžem podobné aktivity využiť aj vo svojom povolaní. Podnetné boli aj informácie zo zákulisia médií, o alternatívnych médiách aj rôzne "pikošky".“

„Toto vzdelávanie ma obohatilo, kvôli rozhľadu v tejto téme a možnosti zažiť atmosféru prijatia a vzájomnej komunikácie, ktorá obohacuje.“

„Ďakujem za rodinnú atmosféru, výbornú prípravu lektora Pavla a neúnavnú službu Michala. Za dobrý námet využiť hru na učenie sa mladých.“

Aj vďaka tomuto programu môžu účastníci vzdelávania viesť mladých ľudí s ktorými pracujú, ku kritickému hodnoteniu obsahov v médiách a k ich zodpovednému využívaniu.

Rozvoj medialnej gramotnosti 1 Rozvoj medialnej gramotnosti 2 Rozvoj medialnej gramotnosti 3

Rozvoj medialnej gramotnosti 4 Rozvoj medialnej gramotnosti 5 Rozvoj medialnej gramotnosti 6

Rozvoj medialnej gramotnosti 7 Rozvoj medialnej gramotnosti 8 Rozvoj medialnej gramotnosti 9

Rozvoj medialnej gramotnosti 10

Mikolasik

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Sídlo: Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená
Kancelária: Železničiarov 253/1, 028 01 Trstená
                   +421 948 849 922
                   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
                   www.ozviac.sk
IČO: 42 217 202
DIČ: 2023 297 287
Číslo účtu: IBAN SK61 7500 0000 0040 1397 5251
BIC (SWIFT)CEKOSKBX