Kto nám môže darovať 2 (3%) z dane?

2%

2 % z dane fyzických osôb

Ak si zamestnanec  a, výška tvojich 2% z dane je aspoň 3 €, môžeš ich poukázať V.I.A.C.- Inštitútu pre podporu a rozvoj mládeže do 30.4.2018.

3 % z dane dobrovoľníkov

Ak si vykonával/a dobrovoľnícku činnosť v roku 2017, a to aspoň 40 hodín, môžeš na základe potvrdenia organizácie, v ktorej si dobrovoľníčil, dať až 3% z dane do termínu 30.4.2018.

2 % z dane firiem

Firma či iná právnická osoba, ktorá venuje dary vo výške aspoň 0,5 % jej dane z vlastného zisku, môže poukázať 2 % z daní do 30.3.2018.

1 % z dane firiem

Pokiaľ  firma nedarovala v roku 2017 žiadne financie, môže poukázať 1 % z daní do 30.3.2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naše údaje:

Názov: V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42217202
Sídlo: Ústie nad Priehradou 41, Trstená 02801
Číslo účtu: SK47 1100 0000 0029 4000 0691

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamestnanci:

Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti:

Postup:

 • Od zamestnávateľa vyžiadajte Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
 • Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO, v ktorom treba uviesť ako prijímateľa 2 % z dane: V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, sídlo: Ústie nad priehradou 41, Trstená 02801, IČO: 42217202, právna forma: občianske združenie.
 • Doručte obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, na Daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.4.2018.

Tlačivá na stiahnutie (Potvrdenie a Vyhlásenie)

 

Fyzické a právnické osoby:

Fyzické i právnické osoby podávajúce Daňové priznanie:

Postup:

 • Rozhodnite sa, komu chcete darovať svoje 1% alebo 2% z dane (PO).
 • Zistite si, či môžete poukázať 1 alebo 2 % (PO).
 •  V daňovom priznaní  vypíšte identifikačné údaje:  V.I.A.C. – Inštitút pre
  podporu a rozvoj mládeže, sídlo: Ústie nad priehradou 41, Trstená 02801, IČO:      
   42217202, právna forma: občianske združenie.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na Váš Daňový úrad (podľa miesta bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Dobrovoľníci:

Postup:

 • Požiadajte organizáciu, v ktorej ste minulý rok dobrovoľníčili o vydanie potvrdenia.
 • Uistite sa, že v potvrdení je uvedený popis vašej činnosti a uvedených minimálne 40 hodín práce.
 • Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti priložte k dokumentom, ktoré doručujete na daňový úrad.
 • Na základe potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti môžete organizáci, ktorú si vyberiete, darovať 3%.

Vzor tlačiva

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V prípade otázok alebo problémov nás môžete kontaktovať na tel. čísle 0948 849 922, osobne v kancelárii,  alebo prostredníctvom e-mailu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.!

Ďakujeme!

Mikolasik

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Sídlo: Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená
Kancelária: Železničiarov 253/1, 028 01 Trstená
                   +421 948 849 922
                   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
                   www.ozviac.sk
IČO: 42 217 202
DIČ: 2023 297 287
Číslo účtu: IBAN SK61 7500 0000 0040 1397 5251
BIC (SWIFT)CEKOSKBX