V.I.A.C.

V.I.A.C.

Najvyšší level pre každého

Pomáhame pri hľadaní vlastnej cesty

Prinášame pozitívnu zmenu

Mobilizujeme generáciu tvorcov

Presadzujeme hodnotovú alternatívu

Vízia

31

august

GameSpace

Skoč do virtuálnej reality

GameSpace, miesto kde vždy zažiješ niečo nové, je otvorený od 1.Augusta Jedinečná príležitosť vyskúšať virtuálnu realitu v Trstenej.

20

september

Seminár Otcovo srdce

Chceš zakúsiť Božiu otcovskú lásku, dobrotu, odpustenie a prijatie?

22

október

Lektor neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

Posuň semináre a workshopy, ktoré pripravuješ pre mladých, o VIAC levelov vyššie.

Keď mám v ruke kladivo, všetko vyzerá ako klinec.

Michal Tomanóczy

Pomôž dobrej veci

img Dobrovoľníctvo

Čovek, ktorého si vážime. Dáme ti možnosť rozvíjať svoje kompetencie, rásť medzi priateľmi, budovať svoje postoje a poznávať nové.

VIAC
img Modlitba

Vaše modlitby sú pre nás ako pevná obuv na horách. Pomáhajú nám kráčať s istotou, počuť Boží hlas v službe a nechať sa viesť podľa Jeho zámerov.

VIAC
img Finančná podpora

Pomoc, ktorú nám preukážete, bude mať ovocie v aktivitách novej evanjelizácie, zážitkového vzdelávania, v aktivitách OCM, či v podpore zamestnanosti.

VIAC