Cezhraničné vzdelávanie - KROK do budúcnosti

Cezhraničné vzdelávanie - KROK do budúcnosti

Obec Jabłonka a mesto Trstená vzájomne spolupracujú už mnohé roky, čo je následkom blízkeho susedstva. Počas viacročnej spolupráce bolo realizovaných veľmi veľa projektov s cezhraničným charakterom, projekty súviseli o. i. s infraštruktúrou, kanalizáciou, ochranou prírody, kultúrou.Okrem toho partneri neustále vzájomne spolupracujú počas organizácie spoločných stretnutí alebo kultúrnych či športových podujatí. Výsledkom cezhraničnej spolupráce bol vznik myšlienky vytvorenia vzdelávacieho projektu, ktorý doteraz ešte nebol realizovaný. Do realizácie projektu bolo tiež zapojené OZ V.I.A.C. –Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. V.I.A.C. je skúseným žiadateľom, pravidelne realizuje národné a medzinárodné projekty, najmä v oblasti práce s mládežou. Projekt bude mať inovačný a nadčasový charakter. Obec Jabłonka, mesto Trstená a OZ V.I.A.C.– budú realizovať v rámci projektu tieto úlohy:

 

Kariéra na Orave 

Podujatie organizované pre mladých ludí, na ktoré budú pozvané organizácie pôsobiace na orave, aby prezentovali možnosti vzdelávania vrátane celoživotného a neformáIneho vzdelávania, práce, oddychu a možnosti dobrovoľníckej činnosti. Každá prezentácia bude mať vlastný priestor prezentácie. Mladí ľudia budú môcť počas podujatia navštíviť 6 rôznych tvorivých dielní venovaných problematike aktivácie a kvality života, ako napr. zvládanie stresu, výber školy, spôsob získania práce. Budú mať tiež možnosť osobného stretnutia s 8 osobami rôznych profesií a s regionálnymi podnikateľmi, možnosť vypočuť si 3 inšpirujúce príbehy mladých ľudí - budú to príklady dobrej praxe, pričom budú mať možnosť prezentovať vlastné nápady a motiváciu osobného a profesijného rozvoja

 

Konferencia inšpirácií 

Chceme upozorniť a inšpirovať mladých ľudí zo Slovenska a z Pol'ska, aby neboli pasívni pri hľadaní práce a neobávali sa proaktívneho prístupu k budovaniu svojej kariéry a napÍnaniu svojich snov. Na konferenciu pozveme 8 inšpirujúcich hostí, ktorí sa neboja prinášať zaujímavé inovácie v rôznych oblastiach. Porozprávajú o svojich skúsenostiach, ako zvládajú rôzne výzvy v živote a prekonávajú prekážky, aby dosiahli svoj cieľ.

 

Cieľová skupina:

Projekt je adresovaný obyvateľom z poľsko-slovenského pohraničia, t. j. deťom,

mládeže, rodičom a tiež učiteľom. Pre mladú generáciu to bude príležitosť pre oboznámenie sa s ponukou škôl pohraničia a s ponukami na trhu práce na poľskej a slovenskej strane. 

Vedúci partner-žiadateľ: 

Mesto Jablonka (www.jablonka.pl)

 

Partneri mikroprojektu:
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže (www.ozviac.sk)

Mesto Trstená  (www.trstena.sk)

 

Obdobie realizácie:

07/2019 - 08/2021

 

MIKROPROJEKT SPOLU / RAZEM MIKROPROJEKT 39 489,15


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –Slovensko 2014-2020