Meeting point

Meeting point

Projekt Meeting point je trojročným strategickým partnerstvom troch neziskových organizácií: V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže zo Slovenska, Plán B z Českej republiky a Pro Vobis z Rumunska. Hlavným cieľom tohto projektu je prispieť k uznaniu zručností mladých ľudí nadobudnutých cez dobrovoľníctvo na trhu práce cez prepojenie dobrovoľníkov, firiem a neziskových organizácií. Naším zámerom v tomto projekte je prispieť k väčšiemu uznaniu dobrovoľníctva na trhu práce.

 

Náš projekt vychádza zo súčasnej situácie v našich krajinách, že aj keď veľa rozprávame o dobrovoľníctve a počet mladých ľudí, ktorí sa zapájajú do dobrovoľníckych aktivít, rastie, dobrovoľníctvo stále nie je u zamestnávateľov veľmi uznávané. Mladí ľudia si vyberajú dobrovoľníctvo ako príležitosť stráviť čas zmysluplne, ale nevidia prepojenie medzi dobrovoľníctvom a trhom práce. Veľakrát, keď motivujeme mladých ľudí, aby sa stali dobrovoľníkmi, nerozumejú tomu, prečo pracovať zadarmo, pretože neveria, že budú schopní využiť dobrovoľnícku skúsenosť pri hľadaní si práce. 

 

Hlavným cieľom tohto projektu je prispieť k uznaniu zručností mladých ľudí nadobudnutých cez dobrovoľníctvo na trhu práce cez prepojenie dobrovoľníkov, firiem a neziskových organizácií.


Čiastkové ciele projektu:

 • Umožniť mladým ľuďom využiť ich zručnosti a skúsenosti pre vstup na trh práce. 
 • Vytvoriť riešenie postavené na spolupráci business sektoru, neziskových organizácií a mladých dobrovoľníkov. 
 • Pripraviť mladých ľudí, aby boli schopní „predať“ svoju skúsenosť z dobrovoľníctva firmám a organizáciám na trhu práce.  
 • Zlepšiť kvalitu práce s mládežou v zapojených krajinách cez uznávanie kompetencií získaných cez dobrovoľníctvo zo strany neziskových organizácií. 

 

V projekte budú vytvorené tieto výstupy:

 

 1. Výskum medzi mladými ľuďmi a zamestnávateľmi:

Celkovo zrealizujeme dva výskumy:

 1. Výskum medzi zamestnávateľmi s cieľom zistiť, či považujú dobrovoľníctvo za dôležité počas výberu nových zamestnancov a či tejto informácii v životopisoch uchádzačov venujú pozornosť. Rovnako sa ich budeme pýtať, čo považujú za dôležité počas výberového konania a čo je pre nich atraktívne v životopisoch a motivačných listoch. 
 2. Výskum medzi mladými ľuďmi – budeme sa sústreďovať na dobrovoľníkov a spýtame sa ich, či vidia dobrovoľníctvo ako dôležité pro rozvoj ich kompetencií, či si merajú kompetencie, ktoré nadobudnú cez dobrovoľníctvo, či niekedy spomínali dobrovoľníctvo vo svojich životopisoch a či zamestnávatelia venovali tejto informácii pozornosť.

 

 1. Online platforma Meeting point


Online platforma bude malou sociálnou sieťou, kde sa dobrovoľníci a zamestnávatelia budú môcť stretnúť. Dobrovoľníci budú mať možnosť vytvoriť si na platforme svoj profil, popísať svoju dobrovoľnícku skúsenosť, nahrať tam svoj životopis. Organizácie, pre ktoré pracujú ako dobrovoľníci, budú mať možnosť potvrdiť ich kompetencie aj počet odpracovaných hodín a napísať im odporúčanie. Každý dobrovoľník potom bude mať možnosť vygenerovať si dobrovoľnícky životopis a priložiť ho k žiadostiam o prácu alebo k prihláške na školu.  


Firmy a organizácie budú mať rovnako možnosť vytvoriť si na platforme svoj profil a uverejňovať tam ponuky práce, alebo si vyberať dobrovoľníkov na základe ich expertízy. 

 

 1. Metodológia pre mladých ľudí


Posledným výstupom bude metodická príručka pre mladých  dobrovoľníkov, ako predať svoje kompetencie, získané cez dobrovoľníctvo, na trhu práce. Metodológia bude obsahovať:

 • Vysvetlenie prepojenia medzi dobrovoľníctvom a trhom práce. 
 • Vysvetlenie kompetencií, čo to je, ako fungujú, vrátane spôsobov, ako ich merať a ako zapájať organizácie, pre ktoré vykonávajú dobrovoľníctvo, do meraní kompetencií. 
 • Konkrétne tipy, ako si pripraviť životopis a motivačný list, aby bol naozaj atraktívny pre zamestnávateľov. 
 • Konkrétne tipy, ako postupovať vo výberovom konaní, aby bolo úspešné. 
 • Konkrétne tipy pre organizácie, ako pripravovať dobrovoľníkov pre trh práce. 
 • Predstavenie online platformy Meeting point.