Mentálne zdravie mladých ako výzva

Mentálne zdravie mladých ako výzva

V našej práci sa neustále snažíme prinášať témy, ktoré mladým čo najviac pomôžu dosiahnuť svoj potenciál a stať sa tým, kým sa majú stať. Na tejto ceste sa mladí mnohokrát stretávajú s náročnými chvíľami, kedy im je ťažko... Strácajú motiváciu, idú z konfliktu do konfliktu, majú v sebe zmätok a nevedia ani pomenovať všetky tie emócie, ktoré nimi mávajú... Alebo práve naopak, pri každodenných výzvach dokážu zostať nad vecou, poznajú stratégie, ktoré im pomáhajú zvládať stres a ich vzťahy sú dostatočne pevné, aby obstáli všetky skúšky, ktoré život prinesie. 

 

V našej organizácii sa preto chceme v rámci aktuálneho projektu zamerať na otázky súvisiace s mentálnym zdravím mladých. Ukazuje sa, že sa navôkol veľká pozornosť venuje rozvíjaniu komunikačných zručností, líderských kompetencií a mnohých iných dôležitých „skillov“ a zabúda sa na pomoc mladým pri zvládaní bežného stresu a odolnosti voči výzvam všedného dňa. V tomto projekte chceme vytvoriť nástroje určené pracovníkom s mládežou, ktorí chcú mladým pomáhať v oblasti mentálneho zdravia. Vďaka týmto nástrojom budú mladí schopní lepšie pochopiť emócie, ktoré veľmi ovplyvňujú ich životy, dokážu s nimi konštruktívne pracovať a využiť ich v prospech seba i druhých.

 

Chceme pripraviť program, ktorý bude trefne reflektovať potreby mladých a podávať pomocnú ruku tam, kde to najviac potrebujú. Predtým však potrebujeme poznať pohľad samotných mladých ľudí (predovšetkým vo veku od 14 do 18 rokov). Zaujíma nás, ako vnímajú otázky súvisiace s mentálnym zdravím; s čím najčastejšie zápasia, čo im najviac pomáha, čo by potrebovali... Pripravili sme anonymný dotazník, v ktorom mladým kladieme otázky, ktoré by si sami možno nikdy nekládli. Odpovede z tohto dotazníka nám poslúžia ako štartovacia čiara pre našu ďalšiu prácu. 

 

Okrem samotných mladých chceme osloviť aj pracovníkov s mládežou, ktorí majú na základe svojej praxe k téme mentálneho zdravia mladých mnoho relevantných postrehov. Chceli by sme sa dozvedieť, ako vnímajú tému mentálneho zdravia u seba aj u mladých, s ktorými pracujú. Vnímajú túto tému ako dôležitú v práci s mládežou? Čo by im v tomto smere najviac pomohlo? Odpovede na tieto, a mnohé iné, otázky sa dozvieme vďaka osobitnému dotazníku, ktorý sme vytvorili práve na tento účel.

 

Na základe odpovedí mladých ľudí a pracovníkov s mládežou v našom tíme vytvoríme zážitkový program, ktorý bude atraktívnou formou rozvíjať vybrané aspekty mentálneho zdravia.  Vypracovanú metodiku programu spolu s odporúčaniami ako budovať mentálne bezpečné prostredie pre zdravý emočný vývoj mladých ľudí chceme zdieľať s pracovníkmi s mládežou, ktorí, podobne ako my, vnímajú potrebu otvárať tieto otázky vo svojej práci s mladými. 

 

Ak si mladý a dočítal si sa až sem, daj nám vedieť, ako vnímaš otázky súvisiace s mentálnym zdravím! Budeme radi, ak si nájdeš čas na vyplnenie tohto dotazníka. 


V prípade, že pracujete s mládežou, podeľte sa s nami o vaše postrehy prostredníctvom pre vás vytvoreného
dotazníka. Vaše odpovede sú pre nás dôležité, aby programy zamerané na podporu mentálneho zdravia mladých boli pripravené kvalitne, reflektovali vaše potreby a priniesli očakávané výsledky. 


Vopred ďakujeme za čas, ktorý venujete vašim odpovediam. 


Tešíme sa, že môžete byť s nami na začiatku tohto dobrodružstva. :)Projekt bol podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Programy pre mládež na roku 2014-2020