Start it up

Start it up

START IT UP


Prečo nechcú mladí podnikať? Opýtali sme sa mladých v našom regióne a odpovede boli: „Mám strach zo zodpovednosti. Je pre mňa lepšie byť zamestnancom a mať pokoj. Miesto, kde žijemnie je vhodné pre podnikanie, pretože tu nie sú žiadne možnosti.“  A preto sme sa rozhodli priniesť zmenu zmýšľania do nášho regióna a cez projektové aktivity naučiť mladých vytvárať si vlastné pracovné ponuky prostredníctvom podnikania. Veríme, že podnikanie je jednou z ciest, aby mladí ostali žiť na Orave a mohli využiť svoj potenciál pre jeho rozvoj.


Projekt tvorili tri hlavné aktivity: Program Start it up (8 workshopov), Coworking (Inšpiratívne raňajky Brain&Breakfast, Stretnutia podnikateľov na Orave 1:FIRMA, Návšteva oravských firiem), Koučingová podpora mladých podnikateľov (školenie koučingu).


Program Start it up 
bol určený pre mladých ľudí, ktorí si vytvorili podnikateľský zámer
v oblasti sociálneho podnikania a dotiahli ho až do úrovne start-upu. My sme im vďaka projektu poskytli aj dostatočnú podporu v tom, aby boli schopní rozbehnúť svoje vlastné nápady a iniciatívy. Pre mladých bolo naozaj náročné intenzívne pracovať na svojich nápadoch a doťahovať ich do ucelenej podoby, preto bola potrebná koučingová a mentoringová podpora. Počas vzdelávania využívali coworkingové priestory SINAJ City Hub a vzájomne sa inšpirovali, pracovali na svojich nápadoch a spájali tak svoj potenciál. Jednotlivé workshopy sme realizovali v spolupráci s firmou IPA Slovakia a iniciatívou „Rozbehni sa!“. Mladí zapojení do programu Start it up absolvovali štyri moduly: #1 Začíname sociálne podnikať, kde sa zúčastnili na workshopoch: Sociálne podnikanie, Hľadanie podnikateľského zámeru, Tvorba business plánu,#2 Legislatíva a financietvorili workshopy: Základy finančníctva a účtovníctva, Legislatíva, #3 Ako byť vidieť pozostával z workshopov: Základy marketingu, Tvorba značky, Prezentačné zručnosti a #4 Prezentácia podnikateľských zámerovbol posledný modul, počas ktorého účastníci prezentovali svoje vytvorené podnikateľské start-upy na stretnutí podnikateľov na Orave, ktorí im k nim dávali spätné väzby. Prezentácie sa zúčastnilo celkovo 19 účastníkov. Mladí vytvorili 8 start-upov, ktoré riešia konkrétny sociálny problém nášho regióna a prinášajú konkrétne riešenia. Sú v štádiu prípravy na overenie a majú potenciál prispieť k rozvoju nášho regióna, keďže ich chcú rozbehnúť a realizovať na Orave. „Workshop Start it up, ktorého som bol súčasťou, mi pomohol nahliadnuť do sveta podnikania. Počas všetkých stretnutí, ktoré sme mali, ma lektori stretnutí veľmi inšpirovali a zároveň mi pomohli nájsť medzery v mojom podnikateľskom pláne, ktorý verím, že vďaka Start it up workshopov, nie sú len myšlienkou, ale aj projektom, ktorý sa stáva skutočnosťou,“ zhodnotil svoje pocity Štefan, jeden z účastníkov programu Start it up. A ako hodnotí program Start it up Peter, ďalší z účastníkov programu Start it up? „Celá skladba vzdelávania ma veľmi zaujala a páčila sa mi. Stretnutia boli veľmi živé a lektori vedeli jednotlivé témy workshopov dobre podať a aktívne nás zapájali do tvorby. Za výhodu považujem aj menej účastníkov, keďže aspoň každý z nás mal viac času osobnejšie konzultovať svoj projekt s lektormi. Veľmi ma zaujala aj úvodná prednáška o Sociálnom podnikaní, kde som načerpal veľa nových informácií o tejto problematike. Celý program bol veľmi dobre koncepčne rozložený.“  


Účastníci programu Start it up počas trvania projektu využívali naše priestory tiež ako zdieľaný coworkingový priestor, kde mohli kedykoľvek prísť, stretnúť sa so svojimi priateľmi a pracovať na svojich zámeroch. Jedenkrát do mesiaca sa tu realizovali aj aktivity Inšpiratívne raňajky Brain&Breakfast, v rámci ktorých sme ľuďom z miestnej komunity predstavovali pozitívne príklady start-upov zaujímavých iniciatív a podnikateľov, ktorí vedia druhých inšpirovať. Celkovo sa prišlo inšpirovať 24 ľudí – mladých, starších, ale aj samotných podnikateľov. Stretnutia podnikateľov na Orave 1:FIRMA bola ďalšia aktivita v rámci projektu Start it up. Boli to pravidelné tematické stretnutia skúsených podnikateľov so začínajúcimi podnikateľmi. Celá skupina sa stretávala jedenkrát mesačne a vymieňala si skúsenosti na danú tému v oblasti podnikania. Stretnutia mali vždy hlavného hosťa, ktorý viedol stretnutie a prinášal účastníkom inšpiráciu do ich biznisov. Vytvorila sa príležitosť k vzájomnému sieťovaniu, podpore a inšpirácií a zároveň aj pre propagáciu podnikania v regióne. Celkovo sa stretnutí 1:FIRMA zúčastnilo 32 podnikateľov. Podujatia sa okrem priestorov SINAJ City Hub v Trstenej organizovali aj v coworkingovom centre Nowork v Námestove. Jednotlivé stretnutia sa robili v spolupráci s firmou IPA Slovakia.


Koncom decembra sme navštívili s mladými ľuďmi niektorých podnikateľov na Orave. Urobili sme si exkurziu po firmách, ktorými nás previedli vedúci zamestnanci a predstavili nám, ako svoju firmu vytvárali a aké prekážky museli prekonávať. Navštívili sme firmy – Visteon Námestovo, LKT Trstená a Nobel Automotive Dolný Kubín. 


Mladí podnikatelia zároveň získali skúsenosť s mentoringom a koučingom ako formami podpory a sú motivovaní ich naďalej využívať. V rámci koučingovej podpory mladých podnikateľov sme vyškolili 15 koučov, ktorí sú k dispozícii začínajúcim podnikateľom a aj mladým, ktorí nad podnikaním iba uvažujú.


Mladí ľudia sa prostredníctvom projektu START IT UP naučili vidieť okolo seba príležitosti a využívať ich v praxi. Získali potrebné vedomosti, zručnosti a praktické skúsenosti pre realizáciu svojich podnikateľských zámerov. Prostredníctvom kvalitného vzdelávania zároveň získali povedomie o tom, čo je sociálne podnikanie, ako môžu prostredníctvom svojho podnikania riešiť konkrétny spoločenský problém a prispieť tak k rozvoju regiónu aj svojej miestnej komunity. A okrem toho vďaka podpore skúsených podnikateľov získali cenné rady pre podnikanie.


V rámci projektu bola taktiež vytvorená aj Brožúra o výhodách a nevýhodách v podnikaní (brožúru si môžete pozrieť a stiahnuť tu). Súčasťou nej je aj zborník poolov expertov (grafikov, marketérov, právnikov, účtovníkov a finančných expertov), u ktorých môžu začínajúci podnikatelia nájsť radu či pomoc pri riešení problémov a otázok v oblasti podnikania. Zároveň brožúra slúži aj ako zdroj informácií a inšpirácie, prečo sa stať podnikateľom.