Vykroč k druhým

Vykroč k druhým

S podporou Nadácie Granvia zabezpečíme v tomto projekte pre činnosť nášho komunitného centra osobné auto, ktoré budú naše pracovníčky využívať pre terénnu prácu s rodinami v sociálnej núdzi. Záujem o túto terénnu službu rastie, obracajú sa nás ľudia, ktorí vedia o rodinách v núdzi, ako aj oddelenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately z okolitých obcí, pretože majú obmedzené možnosti, ako pomáhať a  často nemajú ich dôveru, keďže sú primárne kontrolným a represívnym orgánom. Preto chceme posilniť terénnu prácu, aby sa dostala aj k rodinám zo vzdialenejších obcí a rozšíriť ju aj do okresu Námestovo, kde v súčasnej dobe neprebieha. 

 

Naším zámerom je aj aktivizovať ľudí, ktorí sa nachádzajú v ťažkej sociálnej situácii, aby získali pracovné návyky a motiváciu hľadať si prácu. Rodinám, ktoré sa ukážu ako motivované riešiť svoju situáciu, a kde otec alebo matka sú nezamestnaní, pretože nemajú pracovné návyky a je pre nich ťažké pracovať na plný úväzok počas starostlivosti o rodinu, chceme zapojiť do prevádzky nášho obchodu s recyklovanými vecami, ktorý budeme otvárať – napr. oprava, pranie a prešívanie nosených vecí, ručné výrobky z dreva a pod.